Duurzame oplossingen

Advies

Ieder project efficiënt en slim

Klaar voor de energie van morgen

Elke dag werken er internationale Omexom-specialisten aan opwekking, opslag, transformatie, transmissie en distributie van elektriciteit. Met gedegen advies aan de voorkant van ieder project kun je inspelen op slimme oplossingen. In co-creatie met onze vaste klanten denken we voordat het project start na over een duurzame, veilige en slimme oplossing. Deze aanpak helpt onze klanten om voorbereid te zijn op de toekomst.

Maximale output

Met modelbased system engineering en BIM-applicaties werken we aan maximale output. Dankzij de databases kunnen we voor onze klanten als in de adviesfase de traceerbaarheid, aantoonbaarheid en technische juistheid faciliteren.

Planvoorbereiding op maat

In de planvoorbereiding houden we rekening met alle uitdagingen. In deze adviesfase werkt Omexom de voorkeursscenario’s uit, deze bespreken we met de opdrachtgever en leggen we planologisch vast. Een bewezen aanpak om efficiënt de ontwerpfase in te gaan en te kiezen voor een optimaal scenario met het minste inbreuk op de omgeving.

 Met omgevingsmanagement in de adviesfase letten we op technische belemmeringen, zoals het voorkomen van hoge magneetvelden bij woningen en kinderdagverblijven. Tevens let je op de beïnvloeding van de infrastructuur, zoals hoogspanning tracés parallel met ondergrondse buisleidingen. Je houdt rekening met flora en fauna, wellicht ligt er een Oerbos, Nature-2000 gebied of moet je een boerenakker doorkruizen. Voor Omexom Nederland is planvoorbereiding een belangrijke pijler. Met uitvoeringsgerichte engineering zijn we in staat het tempo te verhogen. De goede voorbereiding zorgt ervoor dat we ieder project efficiënt en slim ontwerpen en deze snelheid komt goed van pas in de energietransitie.

Mathijs Boddaert

Neem contact met ons op

Vragen of interesse in onze expertises en oplossingen?