Nieuws

Omexom adviseert Attractie- en vakantiepark Slagharen over hergebruik bekabeling

Consultancy / Energie / Engineering / Milieu

Attractie- vakantiepark Slagharen breidt uit met 60 duurzame, moderne lodges. De 8-persoons lodges worden geplaatst op de voormalige camping van het park. Vanuit kostenbesparings- en duurzaamheidsoverwegingen wenst Slagharen de bestaande elektrische infrastructuur zoveel mogelijk te gebruiken. Maar is dit netwerk nog geschikt? Met die vraag kwam Slagharen bij Omexom. Martin de Weerd, Client Manager bij Omexom, werkte aan een netberekening en gaf advies.

Toename stroomverbruik

Maarten de Vries, Technisch Manager bij Slagharen:  “Je merkt dat de wereld verandert. Het gasgedrag verandert. We zitten middenin die transitie. Slagharen verandert graag mee, daarom investeren we in het verduurzamen van ons park. Met aanpassingen aan ons zwembad, besparen we 50 tot 70% gas per jaar. Binnenkort plaatsen we zestig nieuwe lodges. Die komen op een terrein dat tot voor kort in gebruik was als camping, met ruim 200 kampeerplaatsten.  Deze nieuwe accommodaties willen we graag zo duurzaam mogelijk. Daarom zijn de accommodaties conform BENG en Bouwbesluit, volledig gasloos en alleen voorzien van een elektriciteitsaansluiting. Een warmtepomp, zonnepanelen en een inductiekookplaat voorzien op basis van elektriciteit in de hele energiebehoefte, denk aan verwarmen en koken. Hierdoor zal het stroomverbruik toenemen ten opzichte van de huidige vraag.”

Bestaande infrastructuur

“Om ook de aanleg zo duurzaam mogelijk te doen, willen we de bestaande infrastructuur zo veel mogelijk hergebruiken. Daar komen een aantal vragen bij kijken. Hoeveel meer elektriciteit zal er door de uitbreiding gebruikt gaan worden?  Kan de bestaande elektrische infrastructuur, de kabels en de verdeelkasten, dat aan? En zo niet, wat is er dan nodig? We hebben op ons terrein een eigen middenspanningsnetwerk, van 10 kV, met een aantal transformatorstations.  Het onderhoud van dit netwerk verzorgden we in het verleden zelf. Er is dus best wat kennis van middenspanning aanwezig. Toch blijkt dat voor deze vragen, specifieke kennis en specifieke tooling nodig is. Omexom heeft dat in huis en kan ons helpen die vragen te beantwoorden.”

Maarten de Vries

Technisch Manager Slagharen

Omexom is een partij is met veel kennis van zaken, die gaat voor veiligheid en kwaliteit. Zo borgen we samen dat wij bij Slagharen aan de norm voldoen.

Advies

Martin de Weerd, Client Manager bij Omexom: “Bij dergelijke vragen, maken we een netberekening. De netberekening bestaat uit een model waarmee we werkelijkheid zo goed mogelijk benaderen. Op basis van die berekening geven we advies. We volgen daarbij een aantal stappen. Eerst moeten de uitgangspunten helder zijn. Met andere woorden; waaruit bestaat het huidige elektriciteitsnetwerk. Vervolgens breng je het te verwachten nieuwe verbruik (vermogen) zo duidelijk mogelijk in kaart. Met de ingeschatte vermogens kunnen we aan het rekenen met behulp van een speciaal daarvoor bestemd simulatiesoftwarepakket. In die berekening nemen we de zogenaamde loadflow en kortsluitberekening mee. Daaruit volgt een advies.”

Uitzondering

In dit geval ging het net even anders dan gebruikelijk; de huidige situatie was niet volledig gedocumenteerd en daarmee waren er dus onderdelen onbekend. Maarten: “Het park bestaat al heel lang. In 1963 startten we als speeltuin met 1 pony. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een park met rond de 30 attracties en 650 verblijven. Die groei ging organisch. De elektrische infrastructuur is precies zo meegegroeid”. Omexom deed daarom, samen met de installatieverantwoordelijke, ter plekke een opname. De noodzakelijke informatie staat vaak op de onderdelen zelf, zoals een kabeltype op de kabel. En zo niet, dan kan de diameter van een kabel ook bepaald worden op basis van de kabelschoen die erop is gemonteerd. Martin: “Dat is de enige manier. Dat vraagt een beetje puzzelen en flink wat inspanning, maar het is echt de moeite waard.”

Overleg op locatie

Geslaagde samenwerking

Opname op locatie

Hergebruik bekabeling

Lodges op voormalig kampeerterrein

Simulatie

Bouw lodges

Toename elektriciteitsgebruik door verduurzaming

Gasloos door o.a. warmtepomp

Berekeningen maken met simulatiesoftware

Netberekening

We maken vervolgens een zo goed mogelijke inschatting van het te verwachten gebruik van de woningen per veld. Daarvoor brengen we precies in kaart wat er aan elektrische apparatuur in en op het huisje komt. Op basis van die gegevens berekenen we een theoretische maximale waarde aan vermogen per huisje en vervolgens per veldje. Alle theoretische waarden van elk huisje optellen, zou geen reële weergave zijn voor het totaal te verwachten vermogen. Het stroomverbruik is bijvoorbeeld in de wintermaanden anders dan in de zomer. In de berekening hou je er ook rekening mee of bepaalde apparaten tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Dat doe je ook met huisjes. Dat zijn veel variabelen. Daar heb je het over met de klant. Met de juiste gegevens van de huidige infrastructuur en de inschatting van vermogens van de nieuwe huisjes wordt de netberekening gemaakt.

Goed overleg

Goed overleg met de opdrachtgever is voor het maken van netberekeningen essentieel. Martin: “We kunnen de berekeningen nog zo zorgvuldig uitvoeren, we krijgen alleen de reële resultaten als we de juiste gegevens invoeren. Daar besteden we veel aandacht aan. Dat vraagt een bepaalde manier van denken van ons, zodat we ook de juiste vragen stellen. We nemen natuurlijk onze kennis van elektrotechniek en energietechniek in zijn algemeenheid mee. We weten precies hoe de opbouw van dit soort verdelers in elkaar steekt vanuit ons reguliere werk aan het hoogspanningsnet. Bij netwerkberekeningen moet je meer nadenken over de voorkant en zijn we meer bezig met de energietechniek.”

Balans

“Op basis van de berekening die we maakten, concludeerden we dat de meeste bekabeling prima voldoet voor het gevraagde vermogen. Een groot deel van de kabels kan dus opnieuw gebruikt worden. Maar niet alles. Dat heeft vooral te maken met hoe je de kabel wilt beveiligen en hoe lang de kabel is. In het geval van kortsluiting wil je altijd en zo snel mogelijk kunnen afschakelen. Tegelijkertijd wil je niet onterecht afschakelen bij kortdurende overbelasting. Daar moet je een goede balans in vinden. Daar is een goede interpretatie voor nodig. Op basis van de ingeschatte vermogens adviseren we per afgaande groep vanuit het transformatorstation een beveiliging. Met die input kun je concluderen welke bestaande kabel zal voldoen en welke niet. De inschattingen en uitgangspunten aan de voorkant zijn de basis van de uitkomsten en het gegeven advies.” Maarten vult aan: “Dit onderdeel hebben we echt samen gedaan. De resultaten zijn uitvoerig toegelicht en besproken. Je merkt dan echt dat Omexom een partij is met veel kennis van zaken, die gaat voor veiligheid en kwaliteit. Zo borgen we samen dat wij bij Slagharen aan de norm voldoen’.

Meer weten over onze Advies oplossing?

Omexom biedt een totaalpakket aan oplossingen voor (complexe) hoog- en middenspanning vraagstukken. We adviseren, ontwerpen, bouwen en onderhouden. Daarmee maken we samen met onze klanten en partners de energietransitie waar.