Privacy statement

Omexom, gevestigd aan Laan van Europa 450, 3317 DB Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.omexom.nl – Laan van Europa 450, 3317 DB Dordrecht +31 88 83 19 556

Ad Schaafsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Omexom.
Hij is te bereiken via privacy.venl@vinci-energies.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Omexom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, oplossingen en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor het aanmelden van onze nieuwsbrief: Voor sollicitaties: Contactformulier: Voor Cookies:
Voor- en achternaam Voor- en achternaam Voor- en achternaam IP-adres
Adresgegevens Geslacht Adresgegevens Locatiegegevens
E-mailadres Geboortedatum E-mailadres Internetbrowser en apparaat type
Telefoonnummer Geboorteplaats Telefoonnummer Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  E-mailadres Overige persoons-gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch  
  Telefoonnummer    
  Overige persoons-gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, je c.v. in te sturen, in correspondentie en telefonisch    

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Omexom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder waarmee we je informatie toesturen over onze dienstverlening, trends in de markt etc.
  • Om je antwoord te kunnen geven op vragen die je via het contactformulier hebt gesteld.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Je sollicitatie op een bepaalde vacature te kunnen behandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Omexom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Omexom) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Omexom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang wij een relatie hebben dan wel in contact zijn met elkaar. Daarna nog maximaal 1 jaar. De persoonsgegevens van sollicitanten worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure mogen worden bewaard.

 

Verstrekking aan derden

Omexom verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Omexom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omexom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Omexom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy.venl@vinci-energies.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Omexom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Omexom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy.venl@vinci-energies.com