Dit zijn de opleidingen en trainingen die ontwikkeld zijn om je te voorzien van de benodigde kennis en kunde die je nodig hebt om in de energiesector te kunnen en te mogen werken.

 • Opleiding Hoogspanningstechniek

  Deze training geeft inzicht en vaardigheden in de toegepaste techniek en de daaraan gekoppelde veiligheidsprocedures. Je krijgt inzicht in de toegepaste HS-componenten en de functie hiervan binnen het energienetwerk. Daarnaast leer je hoe het energienetwerk is geconfigureerd. Om werkzaamheden veilig uit te voeren op een hoogspanningslocatie, leer je hoe je een werkplan moet opstellen en uitvoeren.

 • Training veilig werken in de hoogspanning

  Deze training geeft inzicht in de opbouw van de hoogspanningsinstallatie en de daaraan gekoppelde veiligheidsprocedures. Ook komen het opstellen en uitvoeren van een werkplan aan bod.

 • Training kabelmontage tot 30 kV

  Het belangrijkste aspect van een kabelverbinding is de gegarandeerde continuïteit. Een kwalitatief goede verbinding is het samenspel tussen vakmanschap, de kwaliteit van de gebruikte producten, het volgen van de montagevoorschriften, het gebruikte gereedschap en het testen zonder de kabel te beschadigen.

  In deze theoretische training worden alle handelingen m.b.t. het maken van een eindaansluiting of een doorverbinding behandeld, zowel voor polymeerkabels als papierkabels. Daarnaast komen de veiligheidseisen van de installatiewerkzaamheden in het veld aan de orde. Het vakkundig gebruik van het gereedschap en de afzonderlijke eisen van elke kabelmontagehandeling komen ook aan bod.

  In deel twee van de theoretische training ligt de focus op de installatie- acceptatie- en onderhoudstest. Denk hierbij aan de Fail/Pass testen en de diagnosetesten. Als laatste worden de SAT- oplevering (Visuele inspectie & metingen & beproeving) en de bijbehorende rapportages plus eindbeoordeling behandeld. Daarnaast worden het opstellen en uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen behandeld.

 • Training instrumentatie transformatoren

  Deze training geeft inzicht in de werking en functie van transformatoren in het hoogspanningsnetwerk.

  Tijdens het eerste deel van de training krijg je inzicht in de: opbouw, eigenschappen en functie van deze instrumentatie transformatoren. In het tweede deel wordt de opbouw van zowel de primaire als secundaire HS-Installatie behandeld. Ook de schema’s en tekeningen, stroom- en spanningscircuits komen aan bod. Als laatste worden de SAT (Visuele inspectie & metingen) en de bijbehorende rapportages plus eindbeoordeling behandeld. De metingen worden in het practicum uitgevoerd incl. het opstellen en uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen.

 • Training vermogensschakelaars

  De vermogensschakelaar is een schakelaar in het hoogspanningsnetwerk waar hoge complexe eisen aan gesteld worden. In het eerste deel van de training wordt daarom eerst de theorie behandeld die inzicht en kennis geeft in:

  • De toegepaste technieken van een vermogensschakelaar
  • De toegepaste beveiligingstechnieken
  • De (ongewenste) reactie uit het netwerk tijdens het schakelen

  In het tweede deel van de training wordt de focus gelegd op de praktijk; de SAT oplevering:

  • Opbouw van een HS-Installatie behandeld zowel primair als secundair
  • De schema’s en tekeningen, stroom- en spanningscircuits
  • De SAT (Visuele inspectie & metingen) en de bijbehorende rapportages plus eindbeoordeling. De meting worden in het practicum uitgevoerd incl. het opstellen en uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen
 • Training scheiders en aarders

  Deze training geeft inzicht en vaardigheden in de toegepaste techniek en de daaraan gekoppelde veiligheidsprocedures. Tijdens de training krijg je inzicht in de toegepaste scheiders & aarders en de functie hiervan binnen het energienetwerk. Daarnaast leer je hoe deze componenten zijn geconfigureerd in het energienetwerk.

Neem contact op

Meer informatie? Neem contact met ons op.