Altijd een innovatieve oplossing

De energiesector is continu in verandering

Onze missie

Fossiele brandstof wordt afgebouwd en schone energie neemt het over. Het is onze taak om te zorgen voor een betrouwbare, duurzame en veilige elektriciteitsvoorziening. Samen versnellen en versterken we de energietransitie.

In elke fase kiezen we voor de beste specialist

Omexom doet projecten en projectmatig onderhoud op het gebied van hoog-, midden- en laagspanning voor beheerders en eigenaren van netwerken én voor energieproducenten. Onze projecten variëren van onderhoud en vernieuwingen aan bestaande primaire, secundaire en tertiaire installaties tot met nieuwe installaties, aansluitingen en inbedrijfstellingen.

Opleidingen op niveau
De energiemarkt heeft behoefte aan nieuwe talenten en expertise om de doelstellingen van de energietransitie te bereiken. Omexom Institute inspireert mensen om van hun ideeën werkelijkheid te maken en op deze manier bij te dragen aan het bereiken van deze ambitieuze doelstellingen. Deze aanpak sluit aan bij de ambitie van Omexom om de preferred partner te zijn van de hoofdspelers in de energiemarkt.

Veiligheid op één:
Veiligheid staat altijd op nummer één, zeker in de realisatiefase. We volgen het veiligheidsprotocol strikt en met de Safety Culture Awareness houden we de alertheid hoog. Op het moment dat iemand iets niet vertrouwt, leggen we de werkzaamheden direct stil en raadplegen we een collega.

Innovatief en duurzaam:
Elke dag werken er internationale Omexom-specialisten aan opwekking, opslag, transformatie, transmissie en distributie van elektriciteit. Met gedegen advies aan de voorkant van ieder project kun je inspelen op slimme oplossingen. In co-creatie met onze vaste klanten denken we voordat het project start na over een duurzame, veilige en innovatieve oplossing. Deze aanpak helpt onze klanten om voorbereid te zijn op de toekomst.

Onze werkwijze

Met elkaar maken we Nederland klaar maken voor nieuwe energie. Dit vraagt om een flexibele werkwijze. Omexom heeft samen met de klant een regierol om continu te kunnen bijsturen. Deze praktische aanpak vergroot de succesfactor. Alle plannen toetsen we aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften, normen, doelstellingen en (project specifieke) eisen.

Met uitvoeringsgerichte engineering zijn we in staat het tempo te verhogen. Dit zorgt ervoor dat we ieder project efficiënt en slim ontwerpen. Deze snelheid komt goed van pas in de energietransitie.

 

 

Met honderden ondernemende technische professionals werken we iedere dag voor alle spelers die elektriciteit opwekken, transformeren en distribueren. In Nederland, maar ook daarbuiten. Omexom is een groot wereldwijd netwerk van 425 business units in 36 landen. Dit doen we met studenten, starters en professionals. Bij ons bepaal je zelf jouw loopbaan. Empower your career, noemen we dat!

Ervaringen van onze experts

"Het tempo kan omhoog"

Om voorbereid te zijn op de toekomst moeten we snel opschalen.  In samenwerking met onze vaste klanten zoeken we altijd een duurzame, veilige en slimme oplossing. Ik vind het belangrijk om zo efficiënt mogelijk de ontwerpfase in te stappen en samen met de klant te kiezen voor een optimaal scenario met weinig inbreuk op de omgeving. Mathijs Boddaert

"Een flexibele oplossing zorgt voor slimme engineering"

We onderscheiden ons met onze open cultuur. Niet alles is te voorzien en de omstandigheden veranderen, een flexibele instelling zorgt voor nieuwe oplossingen. Wanneer je als team weet dat je de veranderende vraagstukken goed oplost, geeft dat vertrouwen. Hilbrand Brands, business unit manager Omexom AZN.

"Het nieuwe verwarmen vraagt enorm veel van het energienet"

De parate kennis van nieuwe energie en technologie moet binnen het team ongelofelijk snel opgeschaald worden. Dit pakken we aan met ondernemende en proactieve teamleden. Een uitdaging waar ik persoonlijk erg veel energie van krijg. André Timmermans, Business Unit Manager Bouw 

"Veiligheid staat altijd voorop"

Met het veiligheidsprogramma worden alle veiligheidsaspecten doorgenomen. Iedere werkdag wordt er met alle aanwezige medewerkers stilgestaan bij de veiligheid tijdens het plegen van onderhoud. Met als doel dat we alle handelingsscenario’s kunnen dromen. Marcel Talsma

Neem contact met ons op

Vragen of interesse in onze expertises en oplossingen?