Nieuws

Ingenieursbureau Aafjes betrekt Omexom bij TenneT-traject

Consultancy / Energie / Engineering / Referenties

TenneT is al een paar jaar bezig om via het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV de capaciteit van delen van het landelijke 380 KV elektriciteitstransportnet te vergroten. Dit ‘beter benutten’ betekent dat de transportcapaciteit van een bestaande verbinding wordt uitgebreid. Voor een deelproject van dit programma werd het specialisme van Ingenieursbureau Aafjes ingezet. Dit bureau uit Zwolle is gespecialiseerd in onder andere ontwerpen, berekenen en tekenen van staal- en betonconstructie. Vervolgens deed Aafjes een beroep op consultancy van Omexom.

Ook de capaciteiten van de trajecten Krimpen aan de IJssel naar Geertruidenberg en Rilland naar Zandvliet worden uitgebreid. “Dat betekent dat daarvoor ca. 100 van de bestaande masten in dit traject, die dateren uit 1968 en 1986, aangepast en verzwaard moeten worden. Uiteraard moeten ze ook voldoen aan de huidige normen. Bij een nulmeting werd gekeken wat de conditie van de masten was en in hoeverre ze overeenkwamen met de bestaande tekeningen. Daarna zijn er nieuwe ontwerpen voor de masten gemaakt met de nodige aanpassingen om de toekomstige capaciteit aan te kunnen. Wij hebben vervolgens al deze ontwerpen verder uitgewerkt en op detailniveau doorgerekend”, zegt Bart Aafjes van Ingenieursbureau Aafjes.

En waarvoor schakelde Ingenieursbureau Aafjes de consultancy van Omexom in? “We werken al jaren samen met Omexom. De ene keer betrekt Omexom ons bij een project, een andere keer vragen wij Omexom erbij, zoals nu. We kennen elkaars expertisegebieden. TenneT werkt voor dit soort multidisciplinaire projecten met Systems Engineering. Dat vraagt dat alle betrokken partijen bij een project informatie invoeren. Dat hadden wij nog niet eerder rechtstreeks gedaan, maar Omexom was er al mee vertrouwd. Daar hebben ze ons dus bij geholpen. Dat verliep heel goed en soepel.”

Bart Aafjes vertelt waarom de aanpassing van het traject van Krimpen aan de IJssel naar Geertruidenberg bijzonder is. “Het is in ieder geval voor ons bureau een vrij groot en bewerkelijk project, de helft van onze specialisten heeft eraan gewerkt. En wat ook wel bijzonder is, in het traject staat de hoogste hoogspanningsmast van Nederland: 162,5 meter.”

Momenteel bevindt het project zich in de aanbestedingsfase. Naar verwachting start de bouw/verbouw van het traject in 2022.