NL | EN

Oplossingen

Onze projecten zijn zeer gevarieerd. Ze lopen uiteen van het ontwerpen, bouwen en installeren van schakel- en beveiligingsinstallaties voor elektriciteitscentrales, het verbinden van windturbines aan elektriciteitsnetten tot en met het ontwerpen en bouwen van onderstations met transformatoren. Maar we realiseren bijvoorbeeld ook monitorings- en controlesystemen voor de tractievoedingsstations van sneltrams.

We investeren in langdurige klantrelaties. Daarom anticiperen we op nieuwe technologische mogelijkheden en op de innovaties van onze leveranciers. Voor onze klanten  ontwerpen, realiseren en onderhouden we op een veilige manier slimme, duurzame en innovatieve oplossingen. We garanderen ze de meest praktische aanpak én honderd procent kwaliteit. Altijd maken we waar wat we beloven. Dat doen we onder andere voor TenneT, HTM, RET, Alliander en Delta.

Binnen ons internationale Omexom-netwerk werken duizenden specialisten zoals engineers voor hoog- en middenspanning, en andere disciplines, zoals bouwkundige constructeurs en project managers. Ons netwerk wordt steeds belangrijker. Want er ontstaan nieuwe manieren van opwekking, opslag, transformatie, transmissie en distributie van elektriciteit. Die ontwikkelingen zullen versterkt doorgaan en vaak grensoverschrijdend zijn. Ook ontstaat er een steeds grotere behoefte  aan slimmere oplossingen in het grid. In al deze ontwikkelingen willen we een toonaangevende rol spelen. Samengevat: design, build & maintain voor de hele keten van elektriciteit. Nu én in de toekomst.

Build

Omexom heeft expertise in het bouwen en installeren van primaire en secundaire installaties voor elektriciteitscentrales, het verbinden van windturbines aan elektriciteitsnetten, onderstations,   tractiestations en het plaatsen van verdeelinrichtingen. We doen dit op basis van eigen ontwerpen of op ontwerpen van onze opdrachtgevers.

Goede voorbereiding is de sleutel tot succes

Een goede voorbereiding bestaat allereerst uit een gedegen afstemming of de juiste fit er is tussen  de wens van onze opdrachtgever en onze expertise in het bouwen en realiseren van de oplossing. Helderheid en transparantie over de projectaanpak, planning, mijlpalen en het gewenste resultaat.  Onze project managers zijn hiervoor opgeleid en hebben de volledige verantwoordelijkheid en het mandaat om dit in goede banen te leiden. Onze project managers werken op basis van eigen ontwikkelde projectmanagementtools, maar ook bijvoorbeeld op basis van Prince2 principes.

Binnen deze voorbereiding wordt niet alleen gedacht aan de planning, maar ook het samenstellen van de juiste werkpakketten voor de uitvoering en het inrichten van de projectlocaties.  Uiteraard worden de juiste mensen met de juiste certificeringen beschikbaar gesteld of het nu gaat om mensen met Stipel certificeringen of dat vooraf aan het project specifieke klanttrainingen dienen te worden gevolgd. Veiligheid staat voorop in onze manier van werken.

Bouwfase

Projecten kunnen civiele werkzaamheden betreffen of het bouwen en installeren van primaire en secundaire installaties. Onze supervisors zorgen ervoor dat alle bouwwerkzaamheden kwalitatief en hoogwaardig worden uitgevoerd, inclusief de (pre)commisioning fase. Het testen is van groot belang voordat het project kan worden overgedragen aan de opdrachtgever voor de inbedrijfstelling.

Testfase

Omexom heeft een brede expertise in huis voor de testfase van het project voor het uitvoeren van Factory Acceptance Test (FAT) op het door ons geleverde equipment als ook voor de Site Acceptence Test (SAT) voor de door ons geleverde systemen.

QA/QC onderdeel van projectaanpak

Gedurende het project wordt steeds door onze kwaliteitsdeskundigen getoetst of er wordt voldaan aan de functionele eisen van het bestek.

Maintain

Kunnen wij het ons nog voorstellen waar we zouden zijn zonder internet en zonder elektriciteit? Voor de bedrijfsvoering zijn dit twee cruciale voorwaarden geworden, om maar niet te spreken van eerste levensbehoeften voor de productie in West-Europa. Aan de andere kant neemt ook de complexiteit en de technologie enorm toe. Hoe houden wij deze belangrijke voorzieningen beschikbaar tegen betaalbare kosten? In de energievoorziening is technisch veel aan het veranderen, alternatieve opwekking, smart grids. Ook in de wet- en regelgeving is al behoorlijk veel gewijzigd en zal ook in de toekomst blijven veranderen. Best lastig allemaal want de meeste installaties bestaan soms al 40 jaar. Omexom beschikt over de juiste bedrijfskundige en technische expertise om opdrachtgevers hierbij te assisteren. De klant kan zich dan volkomen focussen op haar eigen corebusiness.

De juiste keuzes

Bij de aanleg of modificaties van infrastructuur en installaties begint ook al het onderhoud. Door de juiste keuzes te maken aan het begin (Capex kosten) kan geld bespaard worden op de jaarlijks terugkomende kosten voor onderhoud (Opex kosten). Omexom maakt gebruik van onder andere RAMS (Reliability Availability, Maintainability, Safety) studies om de meest optimale situatie te bepalen. In overleg met de klant worden de juiste keuzes gemaakt waardoor men grip krijgt op de onderhoudskosten.

Maintenance Engineering

Welk onderhoud is nodig in welke situatie? Dit is zeer sterk afhankelijk van wat men verwacht van de installaties. Is beschikbaarheid even belangrijk als betrouwbaarheid? In elk geval zal de installatie dat moeten doen of leveren wat men er vooraf van verwacht. Daarbij is in de basis een FMECA (Failure Mode Effect, Criticality Analysis) studie een denkrichting. Het (continue) inspecteren en analyseren van alle meetresultaten heeft Omexom opgepakt met een monitoringssysteem. Continue op zoek zijn naar de zwakste schakel en het bewaken van de conditie van alle solitaire componenten geeft inzicht, het verhoogt de performance en verbetert de betrouwbaarheid. Door op deze wijze om te gaan met maintenance engineering raakt men vertrouwd met de installatie en kan er voorspeld worden hoe de installatie zich in de toekomst zal gedragen. Deze inzichten geven informatie om ook financieel de juiste reserveringen te kunnen doen en in control te blijven.

Expertise in onderhoud

Onze medewerkers beschikken over de kwalificaties die nodig zijn om verantwoord te mogen werken in deze spanningomgeving. Omexom is voortdurend in overleg met de TSO en de RNB om de kwalificaties (BEI HS, Stipel PCE en KEB) te toetsen en eventueel aan te scherpen. Omexom beschikt uiteraard over de hiërarchische structuur conform de NEN3840 en kan hiermee de installatie- of werkverantwoordelijkheid van de klanten op zich nemen.