Nieuws

Consultancy leidt tot slimmere oplossingen en efficiënter beheer van het grid

Energie / Digitalisering
image

De energietransitie komt flink op stoom. De uitdagingen die eruit volgen, zijn enorm. Zeker voor netbeheerders, energieproducenten en leveranciers van mobiliteit, maar ook voor alle andere partijen in de keten. Gelukkig zijn er vele oplossingsrichtingen en komen er continu nieuwe bij. Maar welke kies je en hoe pas je die toe? En hoe zet je daarbij de schaarse specialisten én de partners in de keten zo goed mogelijk in?

Over dit soort vraagstukken denkt Omexom graag mee met haar opdrachtgevers, komt met oplossingen en helpt die uitvoeren. “Het liefst denken we zo vroeg mogelijk mee in de vorm van consultancy. Want dan kunnen we gezamenlijk veel toegevoegde waarde leveren en nog invloed uitoefenen op de asset life cycle”, vertelt Hilbrand Brands van Omexom.

Waarom is consultancy belangrijk?

 “Iedereen weet dat de vraag naar goede vakmensen – op alle niveaus – groter is dan het aanbod. Dit aanbod zal in de nabije toekomst niet groter worden. Terwijl het aantal energietransitie-projecten wel sterk zal toenemen. Dat vereist dat je (waar het kan) zaken digitaliseert en standaardiseert, maar vooral ook dat je de beschikbare specialisten en expertise nog slimmer inzet. Niet alleen die van onszelf, maar ook die van de opdrachtgever en de andere ketenpartners. Daar moet je heel vroeg al goed over nadenken in het uitwerken van verschillende scenario’s om de juiste keuzes te maken tussen de mogelijke oplossingen.”

 Hoe zal Omexom consultancy gaan inzetten?

“We hebben veel expertise opgebouwd in zeer uiteenlopende projecten en maken deel uit van het internationale Omexom netwerk. Op basis van die praktische ervaring en kennis kan Omexom via consultancy de opdrachtgever veel toegevoegde waarde leveren door schouder aan schouder vanaf het begin van het traject mee denken. Dat resulteert in meer kwaliteit, een meer integrale aanpak en kortere doorlooptijden. Daarvoor hebben we letterlijk alles in huis. Van engineering tot en met de uitvoering én ons eigen opleidingsinstituut. Elke slimmere oplossing zorgt er zo voor dat we het grid in de toekomst efficiënter gaan beheren”, voorspelt Hilbrand.