Nieuws

Lijn door innovatieve oplossing binnen 6 uur gebruiksklaar

Energie / Bouw / Engineering / Veiligheid

In opdracht van TenneT verzwaart Omexom een hoogspanningsstation in Coevorden. Omdat het energienetwerk overbelast is, is het lastig om verbindingen uit bedrijf te nemen tijdens werkzaamheden. Toch moet de lijn waar we aan werken binnen zes uur gebruiksklaar zijn in het geval van een calamiteit. Hoe? Franz Hiemstra en John Lamers, Voorman en Primair Engineer bij Omexom, bedachten een flexibele ondersteuningsconstructie. Een superveilige en efficiënte oplossing.

Betere aan- en afvoer van elektriciteit

TenneT werkt aan het versterken van het elektriciteitsnetwerk van Nederland. Onderdeel daarvan is het vergroten van de capaciteit van het 110kV hoogspanningsstation in Coevorden (CVD-110). Dit is nodig voor een betere aan- en afvoer van elektriciteit in deze regio. Hiervoor vervangt Omexom op vier transformatorvelden diverse componenten, inclusief de veldgeleiding, railbuizen en flexibele geleiders.

Onhaalbaar

Franz Hiemstra: “Voor we aan het werk gaan op een transformatorveld koppelt de stroomleverancier de stoom af. In dit geval doet TenneT dat voor Enexis, die het veld beheert. Normaal gesproken is een ‘vrije railverbinding’ onderdeel van onze opdracht. Dat betekent dat we altijd een nood provisorium aan kunnen leggen om te zorgen dat de stroomvoorziening in de regio intact blijft.”

John Lamers: “Onderdeel van het engineeringspakket is een ombouwplan. Dat maken we in samenspraak met uitvoering. In dit geval deed ik dat samen met Franz, de voorman van dit project. We maakten gebruik van een vrije rail en koppelveld. Maar dit voorstel bleek niet haalbaar. Door de huidige belasting van het hoogspanningsnetwerk heeft TenneT weinig ruimte om railverbindingen uit bedrijf te nemen. De eis om het netwerk binnen zes uur vrij te kunnen geven tijdens werkzaamheden bleef wel staan.”

Ralph Alberink

Projectleider TenneT

Dit project hebben we fantastisch afgerond. Binnen planning én veilig. Dat is supermooi. De flexibele constructies waren daar zeker onderdeel van. Zo behalen we doelen en besparen we tijd, dat is goud waard!

Beperkte resources

Ralph Alberink, Projectleider TenneT: “We kijken altijd samen met onze partners naar wat haalbaar is, binnen de gegeven opties. De mogelijkheden om verbindingen uit bedrijf te nemen, om veilig werkzaamheden uit te voeren, zijn beperkt. Dan moeten we keuzes maken. Gaan voor langere teruggavetijden is een optie. Maar dat brengt risico’s mee voor de leveringszekerheid. We kunnen kiezen voor een gefaseerde aanpak, waarbij we een veld in stapjes aanpakken. Dat brengt met zich mee dat we vaker moeten schakelen, dat vraagt veel van onze capaciteit. Dus dat heeft zeker niet de voorkeur omdat onze resources beperkt zijn.”

Bottleneck

Franz Hiemstra: “Toen zaten we wel even met de handen in het haar. We zijn gaan kijken wat dat nou precies voor ons inhoudt. De grootste bottleneck voor een snelle tussentijdse inbedrijfname bleek het vervangen van de constructie waarop de railbuizen steunen. Normaal gesproken bestaat de ondersteuning van de railbuizen uit stempelplaten op poten. Dat is een prima oplossing tijdens werkzaamheden, maar niet geschikt voor een tussentijdse inbedrijfname. Daar moest een oplossing voor komen, veilig en efficiënt.”

Idee

John Lamers: “In de eerste instantie dachten we, dit is niet haalbaar. Maar het blijft toch in je hoofd zitten. Toen kwam er een idee naar boven, dat hebben we samen uitgewerkt. We bedachten en werkten een constructie uit om railbuizen te ondersteunen die deugdelijk genoeg is om gebruikt te worden tijdens inbedrijfname. Zonder tijdelijke ondersteuning kun je de afstelmogelijkheden van de rail niet voorbereiden.

Onderdeel van de voorbereiding is het verwijderen van de scheiders. Dat kan pas als de geleiders op maat zijn. Doordat je die ondersteuning er onder zet, kun je alles voorbereiden voordat je de scheider die in gebruik is er uit haalt. Mocht Enexis bellen om de stroom er op te zetten, dan schuiven we de railbuis door en hangen we de flexibele geleiders erin met de flexibele ondersteuningsconstructie. Dan kun je in bedrijf.

John Lamers vervolgt: “Het principe is gebaseerd op een bestaand Bauwatch camerasysteem. Je hebt ze vast wel eens zien staan op een bouwlocatie. In plaats van de camera monteren we een standaard steunisolator op de voetplaat. Met een tandheugelmechanisme kunnen we de isolator naar de juiste hoogte draaien en borgen. Dat is op basis van een tekening van ons, customized gemaakt door een Bauwatch leverancier.”

Tijdbesparend en  veilig

Franz Hiemstra: “Voordeel van deze constructie is dat er geen overbodige hijsactiviteiten nodig zijn in het veld. Anders zouden we een verreiker of een telekraan inzetten. Dat is nu niet nodig. Dat scheelt veel tijd. In deze tijd is elk uur er een! De constructie is in hoogte aan te passen en daardoor op elke locatie in te zetten. Indien nodig, kunnen we de teruggavetijd borgen als we de installatie deels weer in bedrijf nemen, terwijl een deel van onze werkzaamheden nog niet is afgerond. Snel en veilig.”

John Lamers: “De constructie is helemaal veilig. Als engineers berekenen we dat, na eerst grondig veldonderzoek te doen. We weten bijvoorbeeld hoeveel kortsluiting er kan zijn, en je kent de kracht waarmee de geleiders trekken aan de steunisolatoren. Je houdt rekening met de hoogte van de mast versus de hoogte van de steunisolator. Je kent de verwachte reacties maar je wilt wel weten of je aannames kloppen.”

Goud waard

Het gaat om een nieuwe werkwijze, dus er was goed overleg nodig  voor we de constructies konden inzetten. De werkvoorbereider en het projectteam van opdrachtgever TenneT waren meteen enthousiast. Sneller en veiliger; wie wil dat nou niet? De constructies zijn inmiddels ingezet bij werkzaamheden op CVD-110. Naar tevredenheid van alle partijen. Franz Hiemstra is enthousiast: “We gaan ze zeker vaker gebruiken. In principe kunnen we ze inzetten op alle stations waar we veldbuizen tussen railscheiders vervangen.”

Ralph Alberink is een tevreden klant: “Een innovatieve oplossing als de flexibele ondersteuning, vind ik exemplarisch voor Omexom als samenwerkingspartner. Iedere situatie is natuurlijk uniek, maar Omexom denkt en zoekt mee naar oplossingen die in ieders belang zijn. Dit project hebben we fantastisch afgerond. Binnen planning én veilig. Dat is supermooi. De flexibele constructies waren daar zeker onderdeel van. Zo behalen we doelen en besparen we tijd, dat is goud waard!”

 

Meer weten over onze Bouw oplossing?

De vraag naar energie wordt nog steeds elke dag groter en het hoogspanningsnetwerk is toe aan vernieuwing. Vervoersbedrijven, fabrieken en regio’s staan voor de uitdaging om de capaciteit uit te breiden op de bestaande infrastructuur of deze te moderniseren. Met de bouw van nieuwe installaties, verduurzaming van materialen en intelligente besturingen leveren wij een bijdrage aan de energietransitie.