Slim en snel werken

Ontwerp

De energietransitie vraagt om een excellent plan

Ontwerp hoofd

Industrie, mobiliteit en energie

Omexom maakt ontwerpen voor mobiliteit, industrie en de energiemarkt. De projecten variëren van onderhoud en vernieuwingen aan hoog- en middenspanningsinstallaties tot met nieuwe installaties, aansluitingen en inbedrijfstellingen. Belangrijke pijlers zijn nieuwbouw en de uitbreiding van energienetwerken en energie-installaties. Elke dag zetten de engineers zich in voor een excellente ontwerpfase.

Uitvoeringsgerichte engineering

Met elkaar maken we Nederland klaar maken voor nieuwe energie. Dit vraagt om gedegen kennis en een flexibele werkwijze. Omexom werkt in co-creatie met de klant om continu te kunnen bijsturen. We zijn ervan overtuigd dat deze praktische en flexibele aanpak de ontwerpfase versterkt.

Bekijk hier onze opleidingen

Digitalisering en tooling

Alle ontwerpen worden getoetst aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften, normen, doelstellingen en (project specifieke) eisen.  Met digitalisering en uniformiteit zijn we in staat het proces te versnellen, het is belangrijk om te werken met slimme tooling en standaard werkwijzen. Het Omexom Institute biedt medewerkers en concullega’s training en scholing.

Vervoersbedrijven in de gehele regio’s staan voor de uitdaging om in korte tijd de capaciteit uit te breiden op de bestaande infrastructuur. We ontwerpen nieuwe oplossingen om de infrastructuur te moderniseren. Creativiteit en flexibiliteit in de engineeringfase is van groot belang. Omexom kan zich onderscheiden met onze open cultuur. Niet alles is te voorzien en omstandigheden veranderen, een flexibele instelling zorgt voor nieuwe oplossingen. Wanneer je als team weet dat je de veranderende vraagstukken goed oplost, geeft dat vertrouwen.

Hilbrand Brands

Neem contact met ons op

Vragen of interesse in onze expertises en oplossingen?