Nieuws

Omexom vervangt noodstroomaggregaten

Energie / Onderhoud

Omexom heeft opdracht gekregen van TenneT om drie noodstroomaggregaten te vervangen op 220kV stations Robbenplaat en Weiwerd. Deze stations zijn belangrijke knooppunten in het energienetwerk waarbij bij stroomuitval de besturing en beveiliging van het station in tact moet blijven.

De nieuwe noodstroomaggregaten:

• voldoen aan de huidige wet- en regelgeving
• verbruiken minder diesel dan de oude
• zijn geluidsarmer

Omexom en haar partners zijn verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

• Engineering laagspanning
• Oude aggregaat afkoppelen en tijdelijke huuraggregaat plaatsen
• Alles op en rond de oude aggregaat verwijderen en nieuw plaatsen(o.a. lucht aan- en afvoer, uitlaat, kabels, dieseltank)
• Oude aggregaten eruit halen
• Nieuwe aggregaten plaatsen
• Alles op en rond de oude aggregaat nieuw plaatsen(o.a. lucht aan- en afvoer, uitlaat, kabels, dieseltank)
• Nieuwe aggregaten aansluiten
• Schakeling aanpassen
• Alles testen en in bedrijf stellen

Inmiddels zijn de nieuwe aggregaten geplaatst en in bedrijf gesteld.