Nieuws

Duitse en Nederlandse Omexom business units werken samen in de Eemshaven

Energie / Onderhoud

In de Eemshaven werkten Omexom Renewable Energies Offshore uit Oldenburg, Duitsland en Omexom in Assen, Nederland al nauw samen bij het onderhouden van het Gemini-windmolenpark op het grid. Nu deden ze dat weer tijdens de jaarlijkse onderhoudsperiode in juni 2021. Twintig Omexom-specialisten uit beide landen waren tegelijkertijd actief.

Grensoverschrijdende oplossingen voor de energietransitie

Expertise

“Elke business unit van Omexom bezit specifieke expertise om bepaalde uitdagingen van de energietransitie aan te gaan. Daarnaast kan iedere business unit, en daarmee ook haar klanten, gebruik maken van de expertise die de andere business units in het Omexom-netwerk bezitten. Ook van die in andere landen. “En dat is dus gebeurd bij dit project”, vertelt Mateusz van Strien, Client manager bij Omexom in Assen en verantwoordelijk voor de afdeling service, onderhoud en commissioning.

Gemini

Thorsten Potthoff, project manager van Omexom Renewable Energies Offshore (OREO), zet uiteen wat het project omvat: “Het Gemini-windmolenpark bestaat uit 150 turbines die opgedeeld zijn in twee groepen die samenkomen op het hoogspanningsstation in de Eemshaven en daar verbonden worden met het netwerk van TenneT. We zijn verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren en onderhoud van het offshore en onshore substation. Tijdens de jaarlijkse onderhoudsperiode onderhouden we onder andere alle primaire componenten van de on- en offshore high voltage substations.”

Klik

“Onze collega’s uit Assen houden zich bezig met het onderhouden van scheiders, aarders en  andere bijbehorende componenten op hoogspanningsinstallaties op land. Wij beschikken juist over de expertise op het gebied van scheiders, aarders en andere primaire componenten die geïnstalleerd worden in offshore substations”, vertelt Thorben Alfs van Omexom Renewable Energies Offshore. “Door het combineren van beide expertises kunnen we het onderhoud van zowel on- als offshore substations verzorgen.”

Windparken

Thorsten en Thorben werkten voorheen voor het Duitse concern EWE, dat actief is op het gebied van energie, telecommunicatie en IT. Thorsten Potthoff: “Als onderdeel van EWE werken we al sinds 2018 samen met Omexom uit Assen. Eind 2020 veranderde EWE van strategie. Ze nam afscheid van ons bedrijfsonderdeel dat zich bezighield met het bouwen en beheren van offshore windparken. VINCI Energies nam ons onderdeel over en bracht het met een nieuwe naam Omexom Renewable Offshore onder in haar Omexom netwerk.”

Veiligheidsbewustzijn

“De kwaliteit van het werk van onze Nederlandse collega’s is goed, de communicatie is prettig, ze zijn alert en reageren snel en, ook heel belangrijk, ze leveren een professionele documentatie op. Vanaf de eerste dag in 2018 werken we al goed samen”, zegt Thorben Alfs. “Een groot voordeel is dat we, al voordat we deel uitmaakten van het Omexom netwerk, toch al een vergelijkbare bedrijfscultuur, mentaliteit en een heldere manier van communiceren hadden. Dat maakt het werken een stuk eenvoudiger en daardoor kun je eventuele verstoringen snel oplossen. En niet te vergeten, iets dat heel belangrijk is in onze sector, we bezitten ook hetzelfde veiligheidsbewustzijn.”

Toekomst

Smaakt deze samenwerking naar meer? “Nou sterker nog: momenteel zijn we alweer samen bezig voor een ander windmolenpark in Nederland. En ook in de toekomst zullen we in versterkte mate samenwerken voor de on- en offshore substations van het Gemini- windpark in en buiten de Eemshaven”, besluit Thorsten Potthoff.