Energiemarkt

Eerste ‘groene’ Battery Storage in Europa

Samen met DELTA Infra heeft Omexom in het Sloegebied, het haventerrein ten oosten van Vlissingen, de eerste Battery Storage in Europa gerealiseerd voor de Amerikaanse firma AES. In de 10MW Battery Storage wordt elektriciteit opgeslagen in Lithium-Ion batterijen en vormt zo een primaire reserve van TenneT. De opslag dient als buffer om pieken en dalen in de elektriciteitsbehoefte op te vangen. Het gaat hierbij om frequentie controle, die moet constant 50Hz zijn. Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, hierdoor is er geen vervuilende uitstoot. Een ‘groene’ oplossing waarmee AES door de realisatie vooroploopt in Europa.

Opdracht

Omexom was verantwoordelijk voor de complete laagspanningsinstallatie en gebouw gebonden installaties. Van het installeren van de batterijen, het stapelen in de rekken, tot de koppelingen naar de transformatoren. Ook een krachtige koelinstallatie werd door Omexom verzorgd. En die is van groot belang want batterijen kunnen veel warmte afgeven. In de Battery Storage ligt het vermogen opgeslagen wat vergelijkbaar is met 400.000 mobiele telefoons. Ook de inbedrijfsstelling was onderdeel van de opdracht.

Resultaat:

De Battery Storage is in staat om energiebehoefte in het net in balans te houden. AES gebruikt de batterijopslag om snel inzetbaar regelvermogen te leveren via het lokale en landelijke elektriciteitsnet. De Advancion software van de Battery Storage houdt de prestaties van het systeem voortdurend in de gaten, net als vraag en aanbod op het net. De Battery Storage kan in minder dan een seconde reageren op de wisselende behoeften op het elektriciteitsnet. Het systeem concurreert met traditionele elektriciteitscentrales op de primaire reserve markt met als voordeel dat er geen vervuilende uitstoot vrijkomt.

Realisatie Gemini offshore windpark

In het Nederlandse deel van de Noordzee is één van de grootste windparken ‘Gemini’ ter wereld gebouwd. TenneT heeft een deel van het project gegund aan Omexom. Omexom was verantwoordelijk voor het definitieve ontwerp, het uitvoeringsontwerp (detail engineering), de werkvoorbereiding en de uitvoering.

Wat was de vraag:

Het Gemini windpark is 85 km boven de kust van Groningen gelegen en is gebouwd op twee dicht bij elkaar liggende locaties. Daar is de naam (Gemini-Tweeling) aan ontleend. Gemini heeft een capaciteit van 600 MW en produceert 2.6 TWh aan elektriciteit. Het wordt daarmee één van de meest productieve windparken ter wereld. De windparken zijn verbonden met een door Gemini gerealiseerd hoogspanningsstation op het vasteland. Vanaf dit hoogspanningsstation werd door Gemini een kabelverbinding aangelegd naar het 380 kV hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip.

TenneT, Transmission System Operator en Beheerder van het landelijke transportnet en eigenaar en beheerder van 380 kV hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip (EOS380), had als taak om het station uit te breiden om de kabelverbinding vanaf het Gemini hoogspanningsstation op het 380 kV hoogspanningsnet aan te kunnen sluiten. Op station EOS380 diende hiervoor een extra veld in het takstation te worden toegevoegd.

Resultaat:

TenneT heeft besloten dit werk volgens een Design & Construct (D&C) contract volgens UAV-GC 2005 aan te besteden aan Omexom. De overall coördinatie met betrekking tot de eindklant en de directieleveringen zijn uit handen gegeven aan Omexom. Inmiddels is het project naar tevredenheid én binnen de gestelde termijn, in september 2015 opgeleverd.

Omexom werkt mee aan versterking elektriciteitstransport tussen België en Nederland

In België maakt men zich zorgen over de leveringszekerheid van energie. De stilval van twee kerncentrales in 2016 heeft deze zorgen alleen maar groter gemaakt. De eigen productiecapaciteit is onvoldoende, waardoor import noodzakelijk is. Uitbreiding van de bestaande interconnectie capaciteit met Nederland is een onderdeel van de oplossing. Tevens een nieuwe stap in verdere integratie van de Noordwest-Europese energiemarkten. Interconnector Zandvliet is zo’n verbinding tussen Nederland (Borssele en Geertruidenberg) en Belgie (Zandvliet). De capaciteit van deze verbinding moest aanzienlijk worden verhoogd.

Wat was de vraag

TenneT heeft Omexom gevraagd om de engineering en de realisatie van de secundaire installaties in Borssele en Geertruidenberg op zich te nemen. Ook het schrijven van test- en inbedrijfstelplannen hoorde tot de opdracht. De grote uitdaging hierbij was dat binnen twee dagen alles omgebouwd moest worden. Henrie Sanders, Projectmanager bij TenneT: “Voor zowel TenneT als Elia is de 380 kV verbinding belangrijk in de bedrijfsvoering. Dit betekent dat de uitbedrijfnametijd zo kort mogelijk moet zijn. En dat er, als er een storing optreedt in het net, altijd teruggeschakeld kan worden naar de aanvangssituatie. Een goed ontwerp, gedegen voorbereiding en planning zijn hierbij cruciaal.”

Wat was het resultaat

Henrie Sanders vervolgt: “Voor de ombouw zelf heeft Omexom een uitgebreid draaiboek en stappenplan opgesteld waarbij ook rekening werd gehouden met een mogelijk terugbouwscenario. Dankzij de inbreng en inzet van Omexom is het project binnen de gestelde termijn succesvol uitgevoerd.” In België zijn ze weer een stapje verder om de leveringszekerheid van energie op niveau te krijgen. Zodat ook onze buren weer met een gerust hart kunnen vertrouwen op het net.