Nieuws

Vattenfall kiest Omexom voor één van de grootste E-boilers van Europa

Energie / Engineering / Industrie / Milieu

Vattenfall gaat bij een van haar twee warmtekrachtcentrales in Diemen een E-boiler inzetten. Eén van de grootste in Europa. Omexom verzorgt de engineering en realisatie van de elektrische installaties voor deze ‘mega-waterkoker’. De bouw start in maart 2023. De E-boiler wordt begin 2025 opgeleverd.

20.000 woningen in Amsterdam, Diemen en Almere kunnen fossielvrij verwarmd worden

Waarvoor wordt de E-boiler ingezet?

Vanuit haar twee warmtekrachtcentrales in Diemen voorziet Vattenfall woningen in Amsterdam, Almere en Diemen via het warmtenet van warmte. Deze centrales produceren deze warmte nu nog alleen met aardgas. Maar dat kan in 2025 veel duurzamer als Vattenfall de E-boiler in gebruik neemt. “Deze wordt met een vermogen van 150 MW de grootse E-boiler van Europa, daarmee kunnen circa 20.000 woningen verwarmd worden”, vertelt Roel Hinz, als senior projectmanager bij Vattenfall verantwoordelijk voor de realisatie van dit duurzaamheidsproject.

 

De elektrotechnische aspecten van het project

Omexom kwam in een Europees aanbestedingstraject als beste naar voren om de engineering en realisatie van de elektrische installaties voor deze ‘mega-waterkoker’ te verzorgen. Wat gaat ze specifiek aan dit project bijdragen? “Omexom zorgt voor het detail-ontwerp van de installatie; zowel het bouwkundige gedeelte als ook het primaire en secundaire ontwerp. Daarnaast verzorgt ze de bouw van de transformator-box en het plaatsen van een 21/21 kV 160 MVA hoogspanningstrafo. Ook bouwt ze een 21 kV installatie, die bestaat uit een HS-verdeler voor het aansluiten van de E-boilers. De hoogspanningsverbindingen tussen de transformator en de bestaande centrale en van de transformator naar de verdeler worden ook uitgevoerd door Omexom.”

Een unieke scheidingstransformator

Een bijzonder aspect van het project is de inzet van een scheidingstransformator, vertelt Roel Hinz. “Het is er een die niet op of af transformeert en moet daarom speciaal ontworpen en gebouwd worden voor dit project. Deze transformator heeft aan beide kanten hetzelfde spanningsniveau. De E-boiler krijgt dezelfde netaansluiting als de warmtekrachtcentrale in Diemen. Achter de aansluiting van die centrale takken we af en sluiten we de scheidingstransformator daarop aan. Daarachter komt dus de E-boiler.”

Binnen één generatie fossielvrij

Hoe past deze E-boiler in de strategie van Vattenfall? “Vattenfall wil binnen één generatie fossielvrij worden. Dat is haar mission statement. Het streven is om in 2040 circa 300.000 klanten in en rond Amsterdam alleen nog maar warmte op basis van fossielvrije bronnen te leveren. De inzet van deze E-boiler is weer één stap in de energietransitie. Diemen kan nog niet helemaal zonder de huidige warmtekrachtcentrales. Die produceren met aardgas in gasturbines stroom en gebruiken de daarbij ontstane warmte voor het warmtenet. De E-boiler warmt pas water op als er voldoende fossielvrije stroom bijvoorbeeld uit wind of zon beschikbaar is. De beschikbaarheid van fossielvrije stroom uit zon en wind is natuurlijk niet goed voorspelbaar, maar door het inzetten van deze E-boiler is die goed te benutten.”

Het werkingsprincipe van de E-boiler

De E-boiler doet weliswaar denken aan een mega-waterkoker, het werkingsprincipe is net even anders. “Een waterkoker verwarmt het water met een gloeispiraal, de E-boiler doet dit via elektroden in het water. De stroom die zo door het water geleid wordt verwarmt het. En de elektrodes kun je meer of minder in het water zetten. Daardoor wordt er meer of minder warmte geproduceerd. In principe is het dus een weerstand die je aan het hoogspanningsnet hangt. Dat lijkt op zich niet revolutionair. Maar het is wel bijzonder dat het op deze schaal gebeurt en dat je stroom in warmte gaat omzetten. Dat was een paar jaar geleden nog volstrekt ondenkbaar.”

De uitdagingen

Wat is de grootste uitdaging van het project? “Veilig bouwen op een bestaande locatie met een bestaande infrastructuur. We moeten heel precies kijken waar we gaan graven en bouwen om te voorkomen dat we bijvoorbeeld bestaande leidingen raken. Door dat soort zaken moeten we dus heel zorgvuldig opereren en daarbij goed de verschillende aannemers die aan dit project werken coördineren. De zeer gestructureerde werkwijze van Omexom draagt daar goed aan bij. Ze combineert die werkwijze met een hele open communicatie”, vertelt Roel Hinz.

De zeer gestructureerde werkwijze van Omexom draagt daar goed aan bij. Ze combineert die werkwijze met een hele open communicatie.

Roel Hinz

Senior projectmanager bij Vattenfall

Update april 2024

Unieke transformator staat op zijn plek!

De speciaal voor dit project ontworpen en gebouwde 21/21 kV 160 MVA hoogspanningstrafo is per schip vanuit Dresden naar Diemen gevaren. Daar is hij op de kade gehesen en per speciaal transport naar de trafobox gereden.

Arno Imanse, projectmanager bij Omexom: “Goed om te zien hoe alles door Wagenborg Nedlift B.V. tot in de puntjes georganiseerd is om de trafo veilig te vervoeren. Er was veel belangstelling voor het transport: leverancier Siemens; het internationale Omexom Brandteam; en natuurlijk onze eigen collega’s zagen hoe de trafo het Vattenfall terrein werd binnengereden. Dat is echt een mooi gezicht”.

Zien hoe de trafo getransporteerd werd van het schip naar de trafobox? Kijk dan de video.

Update januari 2024

De scherfwanden zijn geplaatst!

Maarten-Jan van Blijswijk, technisch manager bij Omexom: “De scherfwanden van de trafobox zijn geplaatst. Weer een mooie stap die we samen met onze partner BAM hebben gezet! Bij zo’n technisch uitdagend project, is het belangrijk dat je als één team opereert. Dit geldt niet alleen voor de samenwerking met BAM, maar ook voor de engineering en uitvoering. Ik ben daar heel tevreden over!”

Zien hoe de scherfwanden geplaatst werden? Kijk dan de video.

 

Update september 2023

De bouw is gestart!

Arno Imanse, projectmanager bij Omexom: “Na een jaar van ontwerp en voorbereiding is nu het moment dat de eerste paal de grond ingaat. Ik vind het ontzettend mooi dat we samen met partner BAM en onderaannemer Kandt aan dit project mogen bouwen. Hier zijn we echt heel concreet met de energietransitie bezig.”

Zien hoe de eerste paal voor de transformatorbox geboord werd? Kijk dan de video.