Nieuws

Slim onderhoud cruciaal voor optimaal rendement

Energie
image

Stern Energy heeft Omexom opdracht gegeven om de hoogspanningsinstallatie van de zonneparken die zij in beheer hebben, voor een periode van vijf jaar te onderhouden. Om ervoor te zorgen dat zonneparken optimaal en continu renderen moet de opgewekte energie te allen tijde naar het net getransporteerd kunnen worden. De hoogspanningsinstallatie is een belangrijk onderdeel in dit proces. Omexom zorgt ervoor dat de installatie in topconditie blijft.

Stern Energy beheert en onderhoudt verschillende zonneparken in Nederland. Jos de Regt, operations and maintenance Manager bij Stern Energy: “We zijn erg tevreden over de manier waarop Omexom destijds op verschillende locaties de complete hoogspanningsinstallaties heeft getest, in bedrijf heeft genomen en de installatieverantwoordelijkheid op zich heeft genomen. De medewerkers weten precies waar ze het over hebben. Het zijn specialisten op het gebied van hoogspanning”.

Hoogspannings- installatie

Vanaf de zonnepanelen wordt van gelijkstroom wisselstroom gemaakt en getransformeerd naar 30kV. Daarna wordt het samengebracht en naar 50kV getransformeerd. Omexom beheert het hoogspanningsdeel van de zonneparken, die start bij de 30kV trafo. De experts van Omexom en Jos de Regt werken sinds de oplevering van de zonneparken regelmatig en nauw samen. Jos: “We hebben goed contact en kunnen snel schakelen. Alles om ervoor te zorgen dat alle energie die wordt opgewekt, ook daadwerkelijk het net op kan”.

 

Inspectie en onderhoud

Maandelijks wordt een visuele inspectie uitgevoerd. Rogier de Wijn, technisch specialist bij Omexom: “Bij de visuele inspectie gebruik je niet alleen je ogen, maar ook je oren en neus. Er zijn namelijk ook afwijkingen die je kunt horen of ruiken. Elke drie jaar wordt een kleine onderhoudsbeurt uitgevoerd en iedere vijf jaar vindt groot onderhoud plaats. We zijn nu samen met Stern Energy in overleg om meer data gestuurd te gaan werken, zodat we niet alleen problemen constateren als ze zich voordoen, maar ze al aan zien komen. Dan kan op tijd ingegrepen worden en het voorkomt onnodig onderhoud”.

Omexom Survey tool

Met de OST- app kan ter plaatse het inspectierapport ingevuld worden op een tablet. In een wereld die steeds sneller gaat, kun je zo de doorlooptijd en efficiency aanzienlijk vergroten. In het veld kunnen meetwaardes ingevuld worden op de tablet, waarin een controlelijst wordt afgevinkt. Ook kunnen er foto’s bijgevoegd worden. Dit scheelt een hoop tijd, want data is direct klaar om gedeeld te worden met Stern Energy, die meteen weet hoe zijn installatie ervoor staat. Zo helpt Omexom hun klanten graag om hun doelstellingen ten aanzien van de energietransitie te bereiken.