Nieuws

Omexom vervangt Afstand Bedieningssysteem Tractie RET

Mobiliteit
image

RET en Omexom hebben overeenstemming bereikt over het contract voor de vervanging van het Afstand Bedieningssysteem Tractie (ABT). Dit systeem verzorgt de bediening, bewaking en monitoring van het energievoorzieningssysteem voor de metro- en tramlijnen en sinds kort ook de elektrische bussen. De opdracht wordt gecomplementeerd met een onderhoudsovereenkomst voor de komende vijftien jaar. Omexom is zeer verheugd dat zij deze opdracht mag uitvoeren.

Systeem maakt gebruik van de nieuwste technieken

Het huidige ABT is vijftien jaar geleden door Omexom gebouwd en inmiddels flink uitgebreid en aangevuld. De hoogste tijd dus voor een nieuw systeem waarin de snel veranderende technische omgeving een grote rol speelt. Big data, preventief onderhoud en cybersecurity zijn onderwerpen waar het nieuwe systeem op voorbereid is. Ronald Weelen, Projectmanager bij de RET: “Omexom is als winnaar uit de Europese aanbesteding gekomen voor dit project en heeft middels het Proof of Concept aangetoond de belangrijkste nieuwe functionaliteiten te kunnen realiseren. De verlengde samenwerking met Omexom binnen het project en daarna het langdurig beheer en onderhoud gaan wij met veel vertrouwen tegemoet.”

Afstand Bedieningssysteem Tractie

Op dit moment bestaat het ABT uit een SCADA-PLC systeem waarmee vanuit de Centrale Verkeersleiding (CVL) de tractie van het tram-, elektrische bussen en metronet kan schakelen. Het schakelen van het net is noodzakelijk in geval van werkzaamheden of calamiteiten.

Het ABT voorziet de schakelwacht ook van informatie over de status van de gelijkrichter- en transformatorstations. Zicht op de status van de complete tractie-installatie en de mogelijkheid om deze te bedienen is een voorwaarde voor een goede bedrijfsvoering van het metro-, elektrische bussen en tramvervoer.

In hoofdlijnen bestaat de leveringsomvang het ontwerpen, vervangen, leveren, installeren, implementeren en onderhouden van een nieuw afstand bedieningssysteem tractie, concrete onderdelen hierin zijn:

 • Software
  • SCADA software
  • PLC software
 • Hardware
  • PLC’s in de onderstations
  • Cybersecurity toepassingen
  • Computersystemen waarop SCADA software draait van de ABT-applicatie
  • Communicatieapparatuur
 • Installatie/implementatie/migreren
 • Van de hardware en software
 • Opleiding & documentatie
 • Voor de gebruikers
 • Onderhoud voor een periode van totaal 15 jaar

Intussen heeft de goedkeuring samen met de RET van de Proof of Concept al plaatsgevonden, waarin diverse gevraagde functionaliteiten getoond moeten worden van het totaalontwerp van het systeem.

Momenteel wordt er gewerkt aan de engineering van het totaalsysteem om daarna weer de volgende stap te zetten in de realisatie van het project. Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar en zal in 2023 worden opgeleverd. Daarna begint het onderhoudscontract van 15 jaar.

Michael Nandkoemarsing, Commercieel Manager bij Omexom: “Als het ABT is opgeleverd, gaat het onderhoudscontract in. Een onderhoudscontract waarbij beschikbaarheidspercentages, correctief en preventief onderhoud een belangrijke rol spelen”. Hierdoor wordt er meer verwacht van Omexom op het gebied van proactief meedenken en uitvoeren op deze expertisegebieden. Met de reeds opgedane kennis uit de voorgaande jaren past dit naadloos in onze visie van onze business unit.

Samenwerken

Omexom werkt in dit project samen met de cybersecurity experts van Actemium en de Security Consultants van Axians. Zowel Actemium als Axians horen, net als Omexom, bij VINCI Energies. Zij horen dus bij dezelfde organisatie en werken regelmatig samen. De korte lijnen en positieve ervaringen in deze samenwerking, maakt dat er ook dit keer weer voor is gekozen. Michael: “Ook de samenwerking met de RET is cruciaal om het project succesvol te laten verlopen en daarin heb ik alle vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerken de sleutel tot succes is!”