Nieuws

Omexom helpt het net van Stedin sterker en veiliger te maken

Engineering / Energie

Voor de aanleg van nieuwbouwwoningen en een warmtenet verzwaart Stedin de transformatoren in 25/10 kV transformatorstation Delft 3. Hoe? Door ze actief te koelen. De capaciteit wordt hierdoor 10MVA groter. Ook komen er extra velden bij om uitbreiding mogelijk te maken. Omexom heeft opdracht gekregen van Stedin om de secundaire engineering te verzorgen.

Om het station in bedrijf te houden en de continuïteit van de bedrijfsvoering van alle afnemers te waarborgen, wordt het station in zeven fases omgebouwd. Stedin heeft hier een globaal ombouwplan voor gemaakt. Omexom verfijnt dit plan tot in detail. Eerst wordt er ruimte gemaakt voor een tijdelijke installatie waarop de gebruikers overgaan. Het gaat hier om de besturing van de velden en voedingen om te kunnen schakelen. Daarna kan huidige schakelinstallatie vervangen worden. Tijdens de tweede verhuizing gaan de gebruikers over naar de nieuwe installatie. Station Delft 3 is nu nog een zogenaamd open systeem, maar gaat straks ook over naar het, veel veiligere, gesloten systeem.

We investeren flink in de infrastructuur om aan de steeds groter wordende elektriciteitsvraag te voldoen. We willen nóg slimmer omgaan met de bestaande capaciteit op het elektriciteitsnet door deze optimaal te benutten. Tegelijkertijd werken we hard om de bestaande netten veilig en betrouwbaar te houden.

Stedin

Collega’s Gudy Nijsse en Nico den Hollander verfijnen het ombouwplan tot in detail.