Nieuws

Omexom bereikt trede 4 van de NEN veiligheidsladder

Veiligheid

Niets is zo belangrijk als veilig en gezond werken. Zeker in de uitvoering. De business units van Omexom die actief zijn in de uitvoering zijn getoetst en hebben het Veilig Bewust Certificaat 4 behaald.

Mijlpaal in veilig en gezond werken

Omexom streeft naar 0 ongevallen en 0% beroepsziekten. Safety Excellence noemen we dat. Veiligheid staat voorop en dat is onze absolute prioriteit en eerste vereiste voor alles wat we doen. Hierin blijven we ons continu verbeteren. De NEN Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen, met als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties en het voorkomen van ongevallen. De stap van trede 3 naar trede 4 is een mooi resultaat van ons verbeterproces.

Continu verbeteren

Trede 4 is een mooie stap voor ons” vertelt Angela Sewgolam (Health & Safety Coordinator). “Sinds het behalen van trede 3 in 2018 hebben we niet stil gezeten. Zo hebben we stappen gemaakt om zowel onze eigen medewerkers als onderaannemers (nog) meer te betrekken op het gebied van veiligheid. Dit deden we onder andere door onze informatiestroom te verbeteren, door te kijken wat de behoefte is van de medewerkers. Deze verbetering heeft ertoe geleid dat de lijnen korter zijn en informatie alle belanghebbenden bereikt. Dit merken we bijvoorbeeld door de terugkoppeling die we krijgen vanuit medewerkers, maar ook verbetervoorstellen en de toename van meldingen van o.a. onveilige situaties. We spelen hier snel op in en koppelen dit ook terug naar de medewerkers, waardoor zij zich betrokken voelen bij veiligheid en bijdragen aan een proactieve organisatie.” Met een mooi resultaat: een stap op de NEN Veiligheidsladder.