Nieuws

“Niet alleen zeggen, maar ook doen!”

Milieu / Mobiliteit / Werken bij

Het is een uitspraak van René van der Zwan, projectmanager bij Omexom en initiatiefnemer van de “CO2 neutrale keet”. Omexom wil in 2030 circulair zijn en CO2 neutraal in 2035. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het verduurzamen van de processen in eigen huis. Vervolgens worden projectlocaties op verschillende manieren duurzamer. De CO2 neutrale keet is een mooi voorbeeld waar onze collega en initiatiefnemer René van der Zwan met veel enthousiasme over vertelt.

Wat is een CO2 neutrale keet?

René: “In dit geval is het een kantoor/werkunit die helemaal zelfvoorzienend is qua elektriciteit. Er liggen zes zonnepanelen op het dak en de stroom wordt gebufferd in een accupakket.”

Hoe werkt het?

“Door middel van zonne-energie wordt het lithium ion accupakket geladen en een inverter genereert 230V voor de infraroodverwarming, keuken, verlichting en kantoorapparatuur. Alles wordt gemonitord en je kunt het via een app bekijken. Er zitten handige functionaliteiten in, zoals de verwarming en verlichting die automatisch uit gaat, zodra er geen beweging meer wordt gedetecteerd. Zo wordt zo min mogelijk energie gebruikt.”

Voor wat voor doeleinden wordt de keet gebruikt?

“De unit wordt ingezet bij projecten zoals de ombouw van een onderstation van HTM, dit zijn werkzaamheden die langs het tramspoor in de stad plaatsvinden.”

Waarom is het zo’n goed idee om de keet CO2 neutraal te maken?

“Er zijn drie redenen. Ten eerste is er niet altijd stroom beschikbaar op plaatsen waar wij werken. Tot nu toe gebruikten we een generator. Het nadeel daarvan is, dat hij geluid maakt en dat is vaak niet wenselijk in een bebouwde omgeving. De tweede reden is dat het milieuvriendelijk is. De generator draait op Aspen, ook al is dat veel schoner dan benzine, het blijft een fossiele brandstof. Tot slot draagt de unit bij aan een betere werkomgeving. Er hoeft niet meer met een generator te worden gesjouwd. Ook zit alles wat je nodig hebt om te kunnen werken erin. Kantooruitrusting, keuken, wifi, het is echt “plug and play” en helemaal van deze tijd.”

Foto's zijn gemaakt tijdens de onthulling

Hoe kwam je op het idee?

“Het idee is eigenlijk ontstaan tijdens de lockdown in de Covid periode. Je hebt dan tijd om na te denken en ik stelde mezelf de vraag: Hoe kan ik met mijn projecten bijdragen om CO2 neutraal te worden? Toen kwam ik op het idee van de CO2 neutrale keet. Maar goed, een idee is leuk, maar je moet het niet alleen zeggen, maar ook doen!”

Hoe reageerde je werkgever?

“Die reageerde direct positief. Het toont aan dat als je echt wat wilt, je de kans krijgt om het te bereiken. Hier komen onze kernwaarden empowerment en ondernemerschap goed in terug. Ook past het goed bij onze bedrijfsvoering, want wij zitten natuurlijk in de energietransitie.”

Hoe verliep de onthulling van de unit?

“Daar hebben we met elkaar een feestje van gemaakt, compleet met een broodje bal voor alle collega’s. Het was een zonnige dag, dus er was genoeg input van de zon om de balletjes in de unit op te warmen.”

Wat is de volgende stap/idee?

“Onder de banken in de unit is al een ruimte gecreëerd om in de toekomst een waterstofgenerator te kunnen plaatsen. Maar de echte innovatie zit wat mij betreft in een energieneutraal mobiel laadstation voor bedrijfswagens. Dat is een verplaatsbaar bufferstation voor 4 werkbussen die met de projecten meeverhuist. De ideeën zijn er al, alleen nog “even” uitvoeren.”