Nieuws

“Het is fijn als een firma goed meedenkt”

Energie / Onderhoud / Referenties

Energiecentrales spelen een belangrijke rol in de energievoorziening. Het is daarom belangrijk regelmatig onderhoud uit te voeren om storingen te voorkomen en de levensduur van de apparatuur te verlengen. Er zijn werkzaamheden, zoals inspecties, reparaties en upgrades die alleen kunnen worden uitgevoerd als de centrale stilligt. Tijdens één van deze onderhoudsstops werden (onder andere) een transformator en frequentieregelaar vervangen. Omexom is ingeschakeld om deze aan te sluiten. Aan het woord: Damian Keur, Trainee Engineer Electrical bij de Amercentrale van RWE.

Waarom moesten de transformator en frequentieregelaar worden vervangen?

“Doordat we steeds meer biomassa en steeds minder kolen verwerken, moeten we aan een andere gridcode van TenneT voldoen. Eén van de consequenties hiervan is, dat we twee trafo’s (van 10kV/2kV) en de bijbehorende frequentieregelaars moeten vervangen. We vervangen er één tegelijk. Tijdens de volgende onderhoudsstop is de andere aan de beurt.”

Heeft het vervangen van de trafo’s en frequentieregelaars nog bijkomende voordelen?

“Jazeker, meerdere zelfs:
• De oude exemplaren waren al oud en bijna niet meer te onderhouden, met de nieuwe kunnen we weer jaren vooruit
• De nieuwe systemen zorgen voor een energie-efficiënter proces
• We kunnen meer informatie uit de systemen halen waardoor we uiteindelijk van periodiek naar preventief onderhoud kunnen gaan”

Waarom heeft Omexom de opdracht gekregen?

“We hebben verschillende partijen benaderd en een aantal daarvan, waaronder Omexom, is hier ter plaatse geweest. Ik kreeg bij Omexom direct het gevoel dat ze wisten waar ze het over hadden. Ik kon merken dat ze hier veel ervaring mee hebben. Ze vroegen of we aan bepaalde dingen hadden gedacht en gaven goed advies. Ik had er vertrouwen in dat zij de klus konden klaren en dat bleek ook zo te zijn.”

Welk deel van het project is door Omexom uitgevoerd?

“Eerst zijn de oude onderdelen door Omexom afgekoppeld en zijn alle oude kabels verwijderd. Vervolgens is zijn door een andere partij onderdelen weggehaald en nieuwe geplaatst. Daarna heeft Omexom de nieuwe systemen aangesloten. Eigenlijk heeft Omexom al het elektrisch verzorgd, zowel hoog- als laagspanning en de signalering.”

Damian Keur op de Amercentrale

Zaten er uitdagingen in het project die door Omexom zijn opgelost en/of waarbij Omexom heeft meegedacht en meegewerkt aan een oplossing?

“Omexom gaf bijvoorbeeld aan dat mantels van kabels die 30 jaar in dezelfde bocht zitten, bij het loshalen kunnen scheuren, waardoor je ze niet meer kunt hergebruiken. We hebben daarom nieuwe kabels besteld en dat was maar goed ook, want uiteindelijk bleek de oude nét te kort te zijn voor de nieuwe trafo. Ook heeft Omexom goed meegedacht over het nieuwe kabeltraject, dat anders moest lopen dan de vorige. Omexom heeft een kabelopvang in de trafo gemaakt die niet was voorzien, maar wel nodig bleek te zijn. En ze hebben bij de oplevering ook het spannen van de kabel meegenomen.”

 

Is RWE tevreden over de manier waarop Omexom de opdracht heeft uitgevoerd?

“Zeker! Omexom heeft niet domweg uitgevoerd wat gevraagd werd, maar heeft goed meegedacht zodat mogelijke uitdagingen vooraf al in beeld zijn gebracht. Het is fijn dat er is meegedacht. Ook is het waardevol dat Omexom flexibel is. Ook al hebben we de werkzaamheden samen nog zo goed voorbereid, in de praktijk kom je altijd dingen tegen die je niet had voorzien. Toch moeten ze opgelost worden, want de centrale moet weer in bedrijf. De mannen zijn zelfs een paar keer op zaterdag terug gekomen om daarvoor te zorgen. Omexom is dan ook “contractor van de week” geworden, dat is echt een mooi compliment!”

In hoeverre draagt het project bij aan de energietransitie?

“Ons doel is om vanaf 1 januari 2025 elektriciteit te maken met alleen nog maar biomassa en dus zonder kolen. We zijn nu bezig met de laatste tests om dit voor elkaar te krijgen. Daar draagt dit project indirect ook aan bij.”

 

Wat is de volgende stap voor RWE?

“RWE heeft grootse plannen. Onder andere voor grootschalige afvang en opslag van CO2. Project BECCUS kan 11-14 megaton negatieve CO2 per jaar leveren (Amer- en Eemshavencentrale). Ter vergelijking: om de klimaatdoelstellingen te halen heeft het kabinet nog een gat van tussen de 12 en 36 megaton CO2 op te vullen. Daarnaast dingt de locatie mee naar de mogelijkheid om windenergie van zee hier aan land te brengen en te koppelen aan een elektrische boiler voor de productie van warmte voor huizen en bedrijven in de omgeving. Het is natuurlijk geweldig dat ik hier mijn steentje aan mag bijdragen.”

Oude trafo

Nieuwe trafo

Aansluiting maken

Verbinding met frequentieregelaar

Over de Amercentrale 9

Energising the past and the future

Steenkool en gas waren lange tijd de belangrijkste brandstoffen voor de Amercentrale. De huidige Amercentrale, AC9, is sinds 1993 in bedrijf en produceert elektriciteit en warmte. Steenkool is inmiddels grotendeels vervangen door duurzame biomassa.

De centrale heeft voldoende vermogen om elektriciteit te produceren voor ongeveer een miljoen huishoudens. Sinds mei 2018 beschikt de Amercentrale ook over een zonnepark en sinds 2021 zelfs over een drijvend zonnepark. In totaal liggen er 21.000 panelen die net zoveel stroom opwekken als 2.300 huishoudens per jaar verbruiken.