Nieuws

Enexis en Omexom: Samen op weg naar een duurzame projectaanpak

Energie / Engineering / Milieu

Omexom heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. We werken op innovatieve manieren samen met onze partners om die doelstellingen waar te maken. Bijvoorbeeld door duurzaamheidsworkshops te faciliteren. Onlangs gingen engineers van Omexom en Enexis enthousiast op zoek naar manieren om projecten duurzamer op te pakken. Martin de Weerd, clientmanager bij Omexom en Marcel Willems, projectmanager bij Enexis, blikken terug.

Nieuwe samenwerkingsvormen

Marcel: Duurzaamheid is een onderwerp dat de aandacht heeft. Momenteel werken we met verschillende partners in nieuwe samenwerkingsvormen. We kijken daarbij proefondervindelijk of het zin heeft om projecten op een andere manier aan te pakken. Naast duurzaamheid bijvoorbeeld ook op het gebied van efficiëntie en kostenbesparing. Dat is nodig om al het werk dat de energietransitie met zich mee brengt uit te kunnen voeren én omdat we graag duurzamer willen werken. Voor een aantal projecten werken we ook met de engineers van Omexom in zo’n samenwerkingsverband.

Martin: Het ontwerp bepaalt voor een groot deel de projectuitvoering. Een duurzamere projectaanpak begint daarom bij een duurzamer ontwerp. Enexis geeft ons gewoonlijk een groot aantal vereisten voor het ontwerp mee. Het is mooi als je daar wijzigingen in aan kunt brengen. Dat geeft ruimte voor onder andere duurzamere oplossingen.

Innovaties en verbeteringen

Marcel: Vanuit Enexis zijn we gewend om aan te geven hoe wij het willen. “Zo moet je engineeren.” We willen open staan voor suggesties van onze partners, de dialoog aan gaan. De dingen niet langer zo doen als we ze altijd deden. Zo hou je elkaar scherp en kom je tot innovaties en verbeteringen die verder gaan dan duurzaamheid.

Marcel Willems

Projectmanager Enexis

De duurzame doelen van Enexis en Omexom komen erg overeen.  Door naar elkaar uit te blijven reiken kunnen we fantastische stappen maken.  Zo’n dag als vandaag helpt daar enorm bij.

Workshop duurzame projectaanpak

Martin: Omexom werkt voor veel partners aan grote projecten in de hele project lifecycle. Daarom is er bij ons veel kennis, ook over een duurzamere projectaanpak. Bovendien vinden we het een belangrijk onderwerp waarbij we graag voorop lopen. Ook in praktische zin. Zo introduceerde onze HSEQ business partner onlangs ‘The Sustainable Trail’. Een workshop om met je team tot een duurzamere project aanpak te komen. In het licht van onze nieuwe manier van samenwerken leek het me mooi de workshop met het team van Enexis te volgen. Ze waren meteen enthousiast.

Groot leereffect

Marcel: We vinden het heel belangrijk dat onze partners ook veel waarde hechten aan duurzaamheid. Dat is de enige manier om zelf een duurzame werkwijze te hanteren. Daarnaast is het leereffect op het vlak van samenwerking groot. Onze aannemers werken ook met andere bedrijven samen. Inzichten en oplossingen die ze daar opdoen, kunnen ze mee nemen als ze werken in projecten met ons. Daar leren we graag van.

Elkaar versterken in de uitvoering

Martin: We blijken behoorlijk hetzelfde te denken als het gaat om duurzame doelen en oplossingen. Veel van de oplossingen die we met elkaar bedachten, heeft Enexis al op het vizier. Dat is mooi. Zo kunnen we elkaar versterken in de uitvoering van die ideeën.

Marcel: Sommige oplossingen gebruikten we zelfs al eerder in projecten. Zoals regen doorlatende tegels en elektrisch vervoer. Waarom gebruiken we die dan niet in al onze projecten, vraag je je dan af. De praktijk is soms weerbarstiger. Elektrische kranen hebben we bijvoorbeeld niet in overvloed. We kunnen een elektrische kraan op een oplegger vanuit Duitsland laten komen, maar dan is een gemotoriseerde kraan wellicht duurzamer.

Marcel: Een idee dat naar voren kwam dat we zeker  gaan uitvoeren, is het betrekken van bewoners als het gaat om het aangezicht van stations. En we kunnen meteen aan de slag met kleine simpele dingen. We zijn bijvoorbeeld gewend om het hele opdrachtpakket uitgeprint bij onze aannemers aan te leveren. Terwijl de aannemer misschien prima uit de voeten kan met een digitaal document. Is er toch een printje nodig, dan kunnen ze die paar blaadjes zelf afdrukken.

Ruimte creëren, stappen maken  

Martin: De workshop gaf ons tijd om stil te staan bij de mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzaamheid. In het ritme van het alledaagse werk is daar minder ruimte voor. Het is duidelijk dat duurzaamheid een onderwerp is dat leeft. Van beide kanten waren er veel deelnemers die allemaal even enthousiast meededen.

Marcel: Het was een goed moment om je weer even te realiseren; We willen beiden stappen maken op het gebied van duurzaamheid. We hebben dezelfde soort doelen. Dus laten we naar elkaar uit blijven uitreiken als we ideeën of vragen hebben. Door een middag met elkaar bij dat soort zaken stil te staan, creëer je precies die ruimte. 

The Sustainable Trail

Milieuvriendelijke oplossingen voor onze opdrachtgevers

The Sustainable Trail is een workshop ontwikkelt door de environment experts van VINCI Energies, waar Omexom onderdeel van is. Aan de hand van een case en een aantal hoofdvragen identificeren de deelnemende teams de milieu-impact van projecten én bouwen ze aan oplossingen om deze effecten te verminderen.

Voor inspiratie kunnen de teams putten uit een zestigtal kaarten met oplossingen die zich eerder bewezen in echte projecten. Opgehaald uit het wereldwijde VINCI Energies netwerk. Bijvoorbeeld door initiatieven als de One Earth Challenge. Daarnaast zijn er lege kaarten beschikbaar voor eigen oplossingen voor de uitdagingen van de case.