NL | EN

Transmission / Storage

Altijd energie op het juiste moment

De energiemarkt is continue in beweging en duurzame (hernieuwbare) energiebronnen (zoals zon en wind) spelen een belangrijkere rol als alternatief voor fossiele brandstoffen (zoals kolen en gas). En hoe kan de vraag naar duurzame energie worden afgestemd op het wisselende aanbod van duurzame energie? Juist omdat er bij de productie van duurzame energie soms veel aanbod is en soms weinig. Om de onbalans in de markt van vraag en aanbod van energie te overbruggen is energieopslag en energiebeheer essentieel voor de energienetwerken.

Battery Storage, een totaaloplossing

Battery Storage kan een oplossing zijn door enerzijds energie op te slaan, maar ook om de markt te voorzien van energie bij fluctuerende vraag en aanbod. Omexom heeft de kennis en ervaring in huis om dit als totaaloplossing aan te bieden. Van ontwerp, de bouw, installatie en het onderhoud als de levering van alle benodigde installaties. lees hierover meer in onze referentie AES.

Transmission / Storage

Advies, ontwerp, installatie, integratie en onderhoud voor en rondom aansluitingen en verbindingen via kabels en lijnen en voor transport van elektriciteit van centrales via hoogspanningsnetwerken (220/380kV) en regionale netten (110/150kV) naar verbruiksgebieden.