NL | EN

VINCI Energies en Omexom

Omexom is één van de merken van VINCI Energies, een internationale netwerkorganisatie actief in 52 landen met 1600 business units.

In een steeds veranderende wereld richt VINCI Energies zich op netwerken en integratie, optimalisatie van prestaties, energie-efficiency en data om de uitrol van nieuwe technologieën te versnellen en om twee belangrijke veranderingen te ondersteunen: de digitale transformatie en de energietransitie. Door hun sterke regionale wortels en de soepele organisatiestructuur geven deze business units de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiency van energie-, transport- en communicatie-infrastructuur, productiefaciliteiten en gebouwen een sterke impuls. Belangrijk doel hierbij: de vergroting van de effectiviteit van processen bij opdrachtgevers onder andere door de effectiviteit van haar eigen organisatie steeds te optimaliseren.

In Nederland werkt VINCI Energies vanuit 53 business units onder de netwerkmerken Actemium, Axians, Omexom én VINCI Facilities. Elk merk is goed op bepaalde terreinen: de expertisegebieden. In industriële dienstverlening, ICT en automatisering, elektriciteit en netwerken én in het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties. Op deze expertisegebieden bieden ze advies, ontwerp, realisatie en onderhoud.

  • Actemium, het merk van VINCI Energies gericht op industriële processen.
  • Axians is het merk van VINCI Energies voor ICT-oplossingen en -diensten.
  • Omexom is het merk van VINCI Energies voor Power & Grid.
  • VINCI Facilities, het merk van VINCI Energies voor technische gebouw gebonden oplossingen en facility management.

Sommige business units werken onder een lokaal merk met specifieke expertise op de markt.

VINCI Energies kenmerkt zich door een unieke netwerkorganisatie van business units. De autonome business units zitten dicht bij de klanten. Daardoor kunnen ze snel en flexibel reageren op veranderingen en kansen in hun lokale markten. Ook kunnen ze tijdelijk of lang samenwerken voor grotere en complexe projecten of internationale klanten. Door de business unit structuur is VINCI Energies een robuuste en wendbare organisatie: gericht op continuïteit. Ook in die zin is VINCI Energies een duurzame organisatie.

VINCI Energies faciliteert de business units en merken daarbij onder andere op het gebied van HR, Safety, innovatie, netwerken en maatschappelijk verantwoord & duurzaam ondernemen.