MVO

Together: Ontwerpen en bouwen!

De infrastructuur, industriële processen, gebouwen en projecten waaraan wij werken dienen vaak het publiek en het algemeen belang. Daarom streven we ernaar om partners, opdrachtgevers, leveranciers, de overheid, omwonenden en maatschappelijke organisaties zo vroeg mogelijk bij onze projecten te betrekken. Wij willen draagvlak creëren voor de uitvoering van onze projecten en daarom is het belangrijk dat alle belanghebbenden nauw betrokken zijn.

Voldoen aan ethische principes!

Ethisch handelen is de sleutel tot het verwerven van opdrachten en onze relatie met de klant. Onze business units passen onze zakelijke gedragsregels over de hele wereld toe. Wij dragen zorg voor transparantie bij onze eigen werkwijzen en bij die van onze onderaannemers en toeleveranciers.

Groene groei bevorderen!

VINCI Energies in Nederland streeft naar het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 30% tussen nu en 2020 en ondersteunt onze opdrachtgevers in hun zoektocht naar een betere energie-efficiëntie. Wij moedigen onze opdrachtgevers en toeleveranciers aan om onze milieuverantwoordelijke benadering te volgen. Zelf werken we actief aan het verminderen van de uitstoot van CO2.

Maatschappelijke projecten!

Alle business units van VINCI Energies in Nederland steunen het initiatief van VINCI Foundation NL om zo mogelijk te maken dat iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid heeft. Het is vanzelfsprekend om bij onze dagelijkse operationele activiteiten oog te hebben voor de samenleving waarin we samen leven en werken. Wij willen die voor iedereen toegankelijk maken door met persoonlijke steun en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

Streven naar 100% ongeval vrij!

Wij verwerpen de gedachte dat ongevallen op de werkplek onvermijdelijk zouden zijn. Onze leidinggevenden voelen zich verantwoordelijk om de veiligheid en gezondheid van medewerkers op hun werkplek te garanderen. Onze doelstelling is om volledig ongeval vrij te zijn. Wij bevorderen een veiligheidscultuur waarin medewerkers en leidinggevenden een dialoog voeren over een veilige uitvoering van operationele activiteiten. Wij moedigen onze opdrachtgevers aan om onze werkwijzen te volgen.

Gelijkheid en diversiteit bevorderen!

Onze cultuur is gebaseerd op het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en ervaring. Onze medewerkers delen allen dezelfde waarden en beleven die iedere dag opnieuw. Wij verwerpen alle vormen van discriminatie bij het inlenen van mensen, in de dagelijkse werkomgeving en bij de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Wij moedigen onze leveranciers en onderaannemers aan om ons voorbeeld te volgen. Wij bevorderen de diversificatie van onze groep leidinggevenden, door ons te richten op vrouwen en mensen van verschillende herkomst.

Duurzame loopbanen bevorderen!

Wij hebben een lange termijn benadering in de relatie met onze medewerkers. Wij voelen ons verantwoordelijk om een evenwichtige carrière en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen. Werken bij VINCI Energies betekent het leveren van een bijdrage aan ons succes die het leven van elke dag vergemakkelijken en tegelijkertijd ook werken aan je eigen toekomst. Door opleiding en functieroulatie bevorderen wij een duurzame inzetbaarheid.

Delen in de voordelen van onze prestaties!

Onze medewerkers zijn samen de grootste aandeelhouder van VINCI. Wij delen de voordelen van onze groei met onze medewerkers over de hele wereld door toegang tot aandeelhouderschap voor werknemers en andere passende winstdelingsregelingen. Wij zien erop toe dat iedere VINCI medewerker, waar mogelijk, de kans krijgt om te delen in ons economisch succes.