NL | EN

Wij gaan voor absolute veiligheid

Medewerkers van Omexom, andere aannemers én eigen medewerkers van TenneT, die op stations van TenneT aan de slag willen, moeten aantonen dat ze over de benodigde kennis en kunde beschikken. Veiligheid is daar onlosmakelijk mee verbonden. “Wij bieden trainingen en examens op basis van het KEB en gaan voor absolute veiligheid”, zegt Thealize Roorda van Van der Heide.

Waar worden de medewerkers van TenneT, Omexom en andere aannemers op getoetst voordat ze aan de slag mogen op TenneT-locaties?

 “Op vijf onderdelen. Ten eerste het KEB. Dit Kaderdocument Elektrische Bedrijfsvoering is door TenneT opgesteld om meer veiligheid te creëren voor mensen op hun locaties. Het gaat namelijk om vrij specifieke techniek op hun domeinen. Het KEB is een aanvulling op de algemene regels en geldt voor alle locaties op zee, maar ook voor hun domeinen op land. Andere netwerkbeheerders hebben weer hun eigen aanpak.”

Daarnaast worden ze ook nog op andere onderdelen getoetst?

“Ja, verder toetsen we op NEN 3140 en NEN 3840 en dan voor het specifieke domein waar TenneT in werkt: laag- en hoogspanning. Een groot gedeelte van de training gaat uiteraard over veiligheid, maar ook over basiskennis elektrotechniek. We testen of mensen beschikken over de juiste opleiding en bijbehorende vakkennis. Als je die niet hebt, kun je ook niet deelnemen aan het examen. Zonder die kennis kun je niet veilig werken.”

Thealize Roorda

Welke rol speelt veiligheid bij de trainingen?

“Bij alle onderdelen van de trainingen speelt veiligheid een zeer belangrijke rol. Het gaat erom dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt en dat de locatie veilig is. Dat is het hoofddoel. Wij trainen mensen om dat goed tussen de oren te krijgen én te houden. Het moet echt in het DNA van de mensen gaan zitten. Alleen het papiertje halen is niet voldoende. We trainen niet alleen voor de eindtermen van Stipel, maar voor de werkelijke veiligheid van mensen. Dus leren wij ze om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Een behoorlijke uitdaging. Ze moeten veiligheid echt gaan voelen.”

En hoe doet Van der Heide dat?

“Door blended learning. We trainen klassikaal, in de praktijk op TenneT- locaties en in onze eigen opleidingscentra. Daarnaast zetten we e-learning in en binnenkort zelfs VR. We zijn al gestart met een VR-pilot voor NEN 3140. Die pilot gaan we dit jaar inzetten om de bewustwording bij de mensen te vergroten. We kunnen mensen op deze manier beter laten voelen waar ze mee bezig zijn. Je kunt het wel vertellen, maar als je het zelf ervaart, komt het harder binnen. We zetten mensen in die zelf een onveilige situatie hebben meegemaakt. Dat doen we met foto’s van die situatie en we laten ze vertellen wat het met ze heeft gedaan en wat de consequenties zijn, ook op persoonlijk gebied. Dat komt echt wel binnen hoor.”

Hoe zien de trainingen in de toekomst eruit?

“Nu doen we nog veel klassikaal. Maar we zijn bezig om een learning experience te realiseren. Daarbij gaan we mensen individueel coachen om het examen te kunnen halen. Want iedereen heeft op andere punten extra aandacht nodig. Mensen kunnen immers nogal verschillen in kennis, vaardigheden, gedrag en in de manier waarop ze iets leren. Ons ultieme doel: individueel maatwerk met individueel ingerichte leerprocessen, op een prettige wijze, zodat het geen ‘moetje’ is maar waarde toevoegt.”

Sluit de training goed aan op de praktijk?

“Zeker weten. Want ook al zijn onze trainingen gedeeltelijk op TenneT-locaties, we kijken ook hoe we TenneT zoveel mogelijk kunnen ontlasten op de stations. Onder andere door filmpjes en praktijkvoorbeelden in te zetten en straks VR. We zitten maandelijks met TenneT om tafel om te toetsen of onze aanpak nog steeds goed aansluit op hun werkelijkheid. Indien nodig veranderen of verbeteren we onze aanpak.”

Hoe spelen jullie in op ontwikkelingen in de techniek?

“Door continu met de opdrachtgever in contact te zijn en het gesprek aan te gaan. Vervolgens kijken wat nodig is en onze trainingen aanpassen. Het blijft tenslotte maatwerk in veiligheid.”