NL | EN

Welke innovaties gaan de digitale transformatie echt versnellen?

Bedrijven en instellingen aan het woord

 

Slimme brillen en mobiele apparaten bieden de mogelijkheid kennis te creëren om zo personeelsschaarste in de toekomst op te vangen.

Fieldbit

Solarboat

Aan het grid moet de komende jaren hard, veel én slim gewerkt worden. Alleen dan wordt het geschikt en smart voor de energietransitie. Maar gaat dit lukken? Want de uitstroom van de benodigde specialisten – door pensionering – gaat versneld door. En: de instroom van nieuw talent vult die bij lange na niet aan. Ary Stuifbergen van Fieldbit denkt dat het Fieldbit-platform hier uitkomst biedt. Een vorm van digitalisering van de benodigde services voor het grid.

“Met Fieldbit bieden we producenten van apparatuur en gebruikers een end-to-end, interactief fieldservice-samenwerkingsplatform. Met innovatieve software kunnen externe experts nauwkeurige visuele instructies sturen naar technici in het veld met behulp van realtime augmented reality, live video, berichten en spraak. Met ondersteuning voor slimme brillen en mobiele apparaten, bieden we de mogelijkheid kennis te creëren, vast te leggen en te delen met de hele organisatie. Netwerkbeheerders en dienstverleners kunnen hierdoor de beschikbare specialisten veel beter inzetten en benutten.”

En dat is nodig, volgens Ary: “De rol van de netwerkbeheerders is aan het veranderen. Ze zullen door het ontstaan van het smart grid – met veel meer lokale energieproducenten en meer diverse opslagmogelijkheden – ook veel meer op het gebied van advies en compliance moeten bieden. Certificering bij al die nieuwe initiatieven is essentieel voor de veiligheid van het net. Met Fieldbit kun je ook steeds vastleggen wat er verandert aan installaties en terugkijken wat er veranderd is. Essentieel bij calamiteiten.” Omexom zet Fieldbit al in om haar specialisten te trainen. Dit gebeurt voordat ze aan het werk gaan in het veld. Dit vergroot hun veiligheid én veiligheidsbewustzijn.

Aan de Universiteit Twente werkt een team van 14 studenten hard aan de constructie van een nieuwe solar boat. Het wordt een ranke draagvleugelboot – gebouwd van lichtgewicht koolstofvezelcomposiet – waarvan het zonnedek belegd wordt met hoog-efficiënte mono-kristallijne silicium zonnecellen.

“Bovendien hebben wij een directe aandrijving door onze nieuwe innovatieve podmotor. Deze lichtgewicht elektromotor is direct aangesloten op onze schroef. Er gaat dus geen energie verloren in de normaliter benodigde overbrenging”, vertelt Frank Somhorst, electrical engineer binnen het team.

“De draagvleugels zorgen voor een opwaartse kracht. Deze laat de romp bij een bepaalde snelheid uit het water komen. De boot vliegt dan als het ware boven het water. Voordeel: de boot heeft meer met luchtweerstand dan met de veel grotere waterweerstand te maken. Hierdoor kan de zonne-energie efficiënter gebruikt worden.”

In dit hightech ontwerp speelt ICT een grote rol. “Bijvoorbeeld bij de opslag van de elektriciteit in de accu’s en vervolgens bij het zo goed mogelijk benutten van die energie voor de aandrijving. Ook zetten we machine learning in. Daardoor kan de boot zo goed mogelijk inspelen op de hoedanigheid van golven en de beschikbare energie efficiënt besteden”, zegt Frank.

Eind maart of begin april start het team met het testen van hun zonneboot. Doelen: meedoen aan de NK Zonnebootrace in Akkrum en de Solar & Energy Boat Challenge in Monaco.