NL | EN

Stage helpt om bewuste studiekeuze te maken

Guery, welke opleiding doe je?

Ik studeer momenteel elektrotechniek aan de Hogeschool Rotterdam. Ik ben een derdejaarsstudent en ik loop stage bij Omexom in Dordrecht.

Welke richting binnen de elektrotechniek denk je te gaan kiezen?

Momenteel zijn er twee grote richtingen; Embedded Systems, hier worden slimme onderdelen van grotere systemen bedacht en de tweede richting is Power Engineering. De laatste past meer bij de expertise die Omexom heeft en we leren hier hoe we elektrische energiesystemen kunnen ontwerpen, bouwen en beheren. Het gaat bijvoorbeeld over veiligheid, opwekking en distributie, duurzame energie en computersimulaties. Ik denk dat ik straks de minor Power Engineering ga kiezen, maar ik weet het nog niet helemaal zeker.

Waarom heb je destijds voor deze opleiding gekozen?

Ik zat op de HAVO en had een natuur- en techniekprofiel, want ik vond natuur- en wiskunde erg leuke vakken. Als hobby sleutelde ik aan computers. Het is interessant om te zien hoe dat allemaal in elkaar zit en werkt. Een technische vervolgopleiding lag dus wel voor de hand.

Wat is je stageopdracht bij Omexom?

Het doel van het project is om een modulair beveiligingssysteem te bouwen, die in het werkveld ingezet kan worden en metingen kan weergeven op bijvoorbeeld het kantoor in Dordrecht. Het eindproduct wordt een modulaire kast, die het primaire systeem (als nabootsing van een hoogspanningsveld) bevat, alsmede de voeding en beveiliging van het systeem en de relais die spanningen, stromen en signalen binnenkrijgen die zijn nagebootst. Het realiseren zal gedaan worden met behulp van specialisten en engineers, om zo samen met mij de testopstelling te maken.

Is een stage nou een groot verschil met een opleiding?

Zeker! Vooral ook omdat dit mijn eerste stage is. Bij projectopdrachten op de hogeschool zit je vaak met dezelfde studenten, die inmiddels toch een soort vrienden zijn geworden, en je weet precies wie waar goed in is zodat het soepel loopt. Het is natuurlijk logisch dat je dat in je stage niet direct hebt. In het begin weet je nog niet zo goed wat iedereen doet en wie je voor welke vragen kunt benaderen, maar door gewoon op mensen af te stappen en te vragen, kom je er wel.

De hamvraag: vind je dat het onderwijs aansluit op de beroepspraktijk?

In de eerste twee jaar van mijn opleiding wordt bijna alleen aandacht besteed aan de “kleine elektronica”, dat zijn vooral onderwerpen uit de richting “Embedded Systems”. Ik denk dat dat komt doordat je de onderdelen die je hiervoor nodig hebt, en zelf moet aanschaffen, niet zo prijzig zijn. Maar ik heb gezien dat er een aantal projecten klaarstaan die na mijn stage gaan lopen. Dit zijn projecten van bedrijven die ons kunnen helpen aan materialen die we voor die opdrachten nodig hebben. Het is anders te kostbaar om die projecten uit te voeren. Er staat bijvoorbeeld een opdracht klaar over een zonnepark dat moet worden aangesloten op het grid. Pas in het derde jaar krijg je dus echt een gevoel bij wat Power Engineering inhoudt en kun je een bewuste keuze maken.