NL | EN

SF6 gas wagen overtreft verwachtingen

Belangrijke schakel om doorlooptijd te verkorten en veiligheid te garanderen

Regelmatig worden onze gecertificeerde specialisten gevraagd door opdrachtgevers om componenten vrij te maken van SF6 gas en deze daarna weer te vullen. Omdat we de beschikking hebben over een eigen SF6 kar kunnen we de korte tijd waarin vervanging van componenten moet worden uitgevoerd, efficiënter gebruiken. Het materieel wordt vaak ingezet en sluit goed aan bij de behoeften van onze opdrachtgevers.

Teruggavetijd en veiligheid

Omexom biedt het proces van decommissioning, commissioning en het in bedrijf stellen van vermogensschakelaars of andere sf6 gevulde componenten op substations compleet aan zonder afhankelijk te zijn van beschikbaarheid van een externe wagen. Hiermee wordt de teruggavetijd aan onze opdrachtgevers gewaarborgd. Ook kan Omexom de veiligheid garanderen omdat de medewerkers de training hebben gevolgd en de wagen is uitgerust met alle moderne technieken en middelen om het werk veilig te kunnen uitvoeren.

Milieu

Het hoogspanningsnetwerk in Nederland is gebouwd in de periode 1955 tot 1975.  Betrouwbaarheid van het grid staat voorop bij de netbeheerders, daarom wordt het net regelmatig geïnspecteerd en onderhouden om de levering van elektriciteit te kunnen garanderen.   Bij het onderhouden van substations worden soms ook vermogensschakelaars vervangen. Een onderdeel van de (de)commissioning is het vrijmaken en vullen van de componenten in een substation van/met SF6 gas.  Dit gas wordt gebruikt om schakelaars die onder hoogspanning staan te isoleren. De uitstoot van SF6 gas uit schakel-installaties kan bijdragen aan de dreiging van het broeikaseffect en op de lange duur ook gevolg hebben tot de klimaatverandering. Het is dus van groot belang dat hier op een verantwoorde manier mee wordt omgegaan, zodat er geen gas in het milieu terecht komt. Omexom is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gecertificeerd om SF6 gas terug te winnen uit hoogspanningsschakelaars.

Meer weten over verantwoordelijk omgaan met SF6? Klik dan hier voor het leaflet of neem contact met ons op.