NL | EN

Omexom bouwt voor TenneT tiende hoogspanningsstation in Eemshaven voor transport windenergie

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft Omexom, het merk van VINCI Energies voor energietransitie, opdracht gegeven om het elektriciteitsnet in Eemshaven voor transport van duurzame energie te versterken. Vandaag gaf de Groningse gedeputeerde Nienke Homan het startsein voor de bouw van een compleet nieuw 110 kV hoogspanningsstation Eemshaven Midden. Dit hoogspanningsstation wordt met een 7 kilometer lange ondergrondse kabelverbinding verbonden met het (bestaande) hoogspanningsstation Eemshaven-Robbenplaat voor aansluiting op het regionale en landelijke elektriciteitsnet.

Het nieuwe hoogspanningsstation is noodzakelijk voor het transport van duurzame stroom op en rond de Eemshaven. De komende jaren komen er steeds meer  windmolens in het gebied, waarmee de behoefte aan transportcapaciteit sterk toeneemt.

Energiehaven

In Groningen Seaports (de havens van Eemshaven en Delfzijl) staat  al 8.000 Megawatt aan productievermogen voor elektriciteit of wordt er aan land gebracht via het Gemini-windpark, de NorNed-kabel (tussen Nederland en Noorwegen) en vanaf 2019 de COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken.

De Eemshaven heeft de grootste concentratie van  hoogspanningsstations in Nederland. Met het in 2019 in gebruik te nemen converterstation voor de onderzeese COBRA-kabel- is Eemshaven Midden er het tiende hoogspanningsstation van TenneT. Netbeheerder TenneT bouwt aan de toekomst van een betrouwbare elektriciteitsinfrastructuur in Groningen. De plannen voor een nieuwe stroomsnelweg (380 kV-verbinding) die Eemshaven verbindt met hoogspanningsstation Vierverlaten nabij Groningen zijn vergevorderd. Deze verbinding komt in de plaats van de huidige 220 kV-verbinding. Het is de bedoeling dat de 380 kV verbinding in 2022 in bedrijf is.

Hoogspanningsstation Eemshaven-Midden

Omexom is eind 2018 al begonnen met de eerste grondwerkzaamheden voor het 110 kV hoogspanningsstation. Vanaf 8 februari wordt de vloer van het station gestort waarna het terrein verder ingericht kan worden en installaties kunnen worden geplaatst. Een ondergrondse 110 kV-kabelverbinding van 2 circuits over 7 km lengte in de berm van de Kwelderweg verbindt het station met het bestaande 110/220 kV-hoogspanningsstation Robbenplaat. De capaciteit van dit hoogspanningsstation wordt uitgebreid voor de plaatsing van twee nieuwe 110/220 kV-transformatoren en het realiseren van twee nieuwe transformatorvelden.

Starthandeling

Vandaag stortte Nienke Homan, de gedeputeerde Energie en energietransitie van de provincie Groningen, als starthandeling het eerste stuk vloer van het nieuwe hoogspanningsstation. Zij doet dit samen met TenneT-manager Henk Barentsen en Omexom-directeur Joop Wervers.