NL | EN

Magnum-centrale Nuon omgebouwd tot Black-start

De Magnum-energiecentrale van Nuon in Eemshaven is omgebouwd tot een black-start faciliteit, die alleen wordt opgestart in noodgevallen. Het zorgt er voor dat het energienetwerk weer snel onder spanning komt te staan na een eventuele black-out situatie waarbij Nederland tijdelijk geen elektriciteit heeft. Hoewel zo’n situatie zeer onwaarschijnlijk is, moet Nuon hier wel op voorbereid zijn. De black-start generator zorgt voor elektriciteit om één van de faciliteiten van de Magnum-centrale op te starten, waarmee vervolgens weer andere centrales kunnen worden gestart. De generator zwengelt zo, als het ware, als een startmotor de centrale weer aan en daarmee de rest van het elektriciteitsnet.

Wat was de vraag?

Omexom was verantwoordelijk voor de integratie van de midden- en laagspanning. Dat houdt concreet in dat zij een elektrische koppeling hebben gemaakt tussen de blackstartgenerator en de bestaande voorzieningen.

Wat was het resultaat?

De heer Ellermann, revisie project manager bij NUON: “In dit project werd samengewerkt door veel verschillende partijen met allemaal een ander verwachtingspatroon. Hierdoor moesten we wennen aan elkaars manier van werken. Dat was een uitdaging, maar we hebben hier met elkaar toch een goede vorm in gevonden. Het resultaat mag er dan ook zijn: Een goed werkende black-start voorziening, die klaar is om in actie te komen wanneer dat nodig is.”