NL | EN

Hoogsspanningsstation Meeden klaar voor transport windenergie

Omexom heeft van TenneT de opdracht gekregen om hoogspanningsstation Meeden met een veld uit te breiden. Zo kan de windenergie van het nabij gelegen windpark N33 via dit station getransporteerd worden. De afgelopen periode is hard gewerkt om het zogenaamde klantveld te bouwen en inmiddels is het project afgerond. Voor Omexom een mooie stap om op deze manier een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening.

Hoogspanningsstation Meeden

Het hoogspanningsstation Meeden bestaat al vijftig jaar en is een belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening in de regio, de rest van Nederland en stroomuitwisseling met Duitsland. Het TenneT-station bestaat uit drie delen: 380-, 220- en 110 kV, daarnaast is ook Enexis er te vinden. Voor  windpark N33 was uitbreiding van het 110 kV-gedeelte nodig. Om ruimte te maken voor de uitbreiding moest een deel van de bestaande 110 kV rails verhoogd worden. Ook dit werk is uitgevoerd door Omexom. Richard van Gemert, projectleider TenneT, is een tevreden klant. “Omexom heeft goed technisch werk geleverd. In de uitvoering  is Omexom zeer kundig en flexibel en heeft de uitbreiding ruim op tijd gerealiseerd”.

Windpark N33

De jaarlijkse opbrengst van windpark N33 is 500 GWh groene stroom. Dit staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van ongeveer 140.000 huishoudens en een besparing van 325.000 ton CO2 per jaar. De energievoorziening in ons land moet in 2050 geheel duurzaam zijn. Dit is een belangrijke en mooie stap in de goede richting.

Naar verwachting is windpark N33 eind van het jaar klaar en kan de energie die door de windmolens wordt opgewekt, het net op. Hoogspanningsstation Meeden is daar in ieder geval klaar voor!