NL | EN

“Het is een hele interessante én leuke fase waarin we nu zitten”

Interview met Marieke Palm van Scrooge Sustainable Energy

Alleen al de carrièreswitch van ingenieur Marieke Palm was disruptief. Ze komt, zoals ze zelf zegt, uit de ‘vuile industrie’. “Voor Shell heb ik me met heel veel plezier 25 jaar beziggehouden met gas- en olie-exploratie. Waar niemand naar toe wilde, wilde ik wel heen!” Toch verruilde Marieke olie en gas voor duurzame energie. Ze werd zelfstandig adviseur, projectmanager, ondernemer en investeerder op het gebied van duurzame energie. Ze opereert onder de naam Scrooge Sustainable Energy. Bovendien bouwde ze op een eigen terrein van 30 hectare een zonnepark.

‘Put your money where your mouth is’

Wat bracht Marieke tot haar disruptieve keuze? “We zullen olie en gas nog heel lang nodig hebben, maar we moeten naar duurzame energie toe. Ik zag vele mogelijkheden en bedrijfjes ontstaan met vernieuwende concepten op dat gebied. Daarom dacht ik ‘put your money where your mouth is’ én werd zelfstandig. Bovendien zag ik veel bedrijven worstelen met het concept duurzame energie.”

‘Niet snel even een paar paneeltjes op het dak adviseren’

En nu adviseert ze dat soort bedrijven. Grote zoals Shell en kleinere zoals boerenbedrijven. Hoe? “Ik probeer steeds zo’n goed mogelijk overzicht te krijgen wat er gaande en mogelijk is op dit gebied en probeer vervolgens bedrijven een palet aan mogelijkheden te bieden. Daarna bekijken we samen welke mogelijkheden het beste passen bij hun behoefte. Niet snel even een paar paneeltjes op het dak adviseren, maar gewoon goed luisteren waarvoor men die energie wil gebruiken. Voor de eigen activiteiten, voor anderen? Samen met anderen? In een corporatie? Of verkopen aan een grote energieclub?”

‘Doorgaans is er niet de kennis om duurzame energieprojecten uit te voeren’

Maar Marieke gaat verder dan alleen adviseren. “Mijn bedrijf kan daarna ook het projectmanagement oppakken om de gekozen oplossing te realiseren, want bedrijven hebben doorgaans niet de kennis of de mensen om projecten op dit gebied uit te voeren. Qua projectmanagement is er niet zo veel verschil tussen duurzame energie en olie of gas. Je gaat dezelfde cyclus door.”

‘Samen met anderen een minigrid vormen’

Wat ziet ze als een disruptieve ontwikkeling op het gebied van duurzame energie? “Ondernemingen kunnen en gaan veel vaker hun eigen energiebedrijfje worden, hun eigen provider. Sommige bedrijven kunnen dat alleen voor zichzelf doen, maar bedrijven kunnen ook samen met anderen een minigrid vormen, door gebruik te maken van hun eigen ‘flex’: vormen van energieproductie en opslag die op elkaar kunnen worden afgestemd. Deze aanpak ligt ook voor de hand, want zo kun je de kosten van duurzame energie omlaag brengen. Die zijn, als je alleen via het grote grid werkt, nog te hoog. En binnen het grid kunnen grote batterijen zoals de Rhino batterij van GIGA Storage een belangrijke rol spelen. De groene energie wordt niet altijd opgewekt op het moment waarop die gebruikt moet worden.”

‘Nieuwe mogelijkheden op allerlei gebieden’

Leven we in een disruptieve tijd wat betreft energiezaken? “Ik vind van wel. Het is een hele interessante en leuke fase waar we nu in zitten. Er is veel gaande, er komen continu nieuwe ideeën en concepten op en er zijn veel mensen die zich er enthousiast mee bezighouden. Echt geweldig! Het afscheid op termijn van olie en gas en de klassieke verbrandingsmotoren veroorzaakt nu al een golf van nieuwe technologie. Er dienen zich vast en zeker nieuwe mogelijkheden aan op allerlei gebieden.”

‘Disruptie is ook hard nodig’

Marieke denkt dat disruptie ook hard nodig is om te komen tot de brede inzet van duurzame energie. “Want kijk alleen maar eens naar de batterijen voor elektrische auto’s. Daar drijft straks de hele e-mobility op. Maar zijn daar straks de grondstoffen nog wel beschikbaar voor? En worden ze wel op maatschappelijk verantwoorde wijze gewonnen? En hoe duurzaam zijn die batterijen? En is waterstof een alternatief? De kosten zijn nu vaak nog te hoog, er gaat te veel energie verloren met het omzetten naar waterstof, maar als longterm opslag is het wel een heel aantrekkelijke variant om door te ontwikkelen. Ook als brandstof voor – zware – voertuigen. Maar zoals gezegd, ik verwacht dat er de nodige nieuwe technologie wordt ontwikkeld. We zitten wat dat aangaat midden in de transitie. Het is spannend te zien waar dit allemaal naartoe gaat”.