NL | EN

Elektrische auto’s opladen tijdens het rijden, kan dat binnenkort?

Zou het niet handig zijn om elektrische auto’s tijdens het rijden op te laden? Bij de aanschaf van een nieuwe auto zijn het beperkte rijbereik en de hoge prijs vaak een reden om niet voor een elektrische auto te kiezen. Ook de beschikbaarheid en het vermogen van laadpalen spelen daarbij een rol. De mogelijkheid om elektrische auto’s dynamisch op te laden via de infrastructuur zou hierin een doorbraak kunnen betekenen.

Op dit moment onderzoekt de werkgroep ‘New Charging Technologies’, gecoördineerd door het toekomstgerichte innovatieplatform Leonard van VINCI, de haalbaarheid van dynamische laadoplossingen. De werkgroep, waarin Eurovia, VINCI Autoroutes en VINCI Energies hun expertise bundelen, werkt hierbij samen met belangrijke spelers uit de sector (fabrikanten en onderzoekscentra).

Inductieladen heeft potentie

In de toekomst kan de infrastructuur elektrische voertuigen voorzien van stroom. Hiervoor kunnen drie bestaande technologieën worden gebruikt. Een eerste optie is om door middel van een bovenleiding het meeste vermogen kan worden overgedragen om de accu op te laden. Daarnaast is er in de spoorwegindustrie al ervaring opgedaan met deze technologie. “Deze oplossing hebben we naast ons neergelegd, omdat de infrastructuur veel onderhoud vereist, leidt tot landschapsvervuiling en bovenal niet compatibel is met alle soorten voertuigen. Deze optie is eigenlijk vooral geschikt voor vrachtwagens”, legt Didier Deschanel, Innovatiemanager bij Eurovia, uit.

Een tweede optie is opladen via een geleidende rail. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een intrekbare arm, die contact maakt met een kabel in een sleuf of een geleidende baan in het wegoppervlak. Deze oplossing brengt echter enkele uitdagingen met zich mee: de rail moet worden schoongehouden of ontdooid in de sleuf en er is een risico op beschadiging van de contactarm bij wilde bewegingen of voorwerpen op de weg. “Bij deze oplossing is veel onderhoud nodig om de rail bruikbaar te houden. Bij regen of ijzel wordt dat bijvoorbeeld heel lastig”, zo zegt Pierre Delaigue, Director Connected, Autonomous, Electric Mobility Projects bij VINCI.

Hoewel er voor de derde optie nog onderzoek nodig is naar het op industriële schaal plaatsen van spoelen in het wegdek, lijken oplossingen op basis van inductie de beste mogelijkheden te bieden: de onderhoudskosten zijn laag, er treedt geen landschapsvervuiling op en de technologie is compatibel met verschillende voertuigen. “Bij deze technologie worden er spoelen in het wegdek aangebracht waar stroom op staat. Hierdoor wordt een magnetisch veld gecreëerd, dat door een spoel onder de auto weer kan worden omgezet in stroom. Zo wordt er stroom naar de auto overgedragen”, aldus Didier Deschanel.

Asfalt opladen Powerroad

Hoeveel kilometer is er nodig om een auto op te laden?

Dat hangt af van het beschikbare laadvermogen. “Eén van de opties zou zijn om de accu niet op te laden tijdens het rijden, maar ook niet te gebruiken. De infrastructuur zou dan precies de benodigde elektriciteit aan de auto leveren om op de snelweg te kunnen rijden. Wanneer de gebruiker de snelweg verlaat, is de accu dan nog even vol als toen deze de snelweg op ging. De gebruiker kan daarmee naar de eindbestemming rijden. Het idee is om zo voorzien in de stroombehoefte op dat moment zonder dat de accu aan boord van het voertuig wordt gebruikt”, legt Didier Deschanel uit.

 En hoeveel stroom is hiervoor nodig?

“Onze schattingen komen uit op een energiebehoefte van 2 MW per kilometer, uitgaand van continue dekking op de snelweg. Omdat deze vermogensbehoefte lineair wordt verdeeld over het netwerk, zullen het stroomverbruik door de infrastructuur en de distributie van elektriciteit in principe minder belastend zijn dan in het geval van laadstations met hoog vermogen op één geografisch punt”, aldus Arnaud Banner, Technical Director bij Omexom.

 Welk economisch model?

Zoals op elke Franse snelweg betaalt de gebruiker voor de afgelegde afstand door middel van tolheffing. De kosten van de gebruikte stroom kunnen hierbij worden doorberekend in het te betalen bedrag. Automobilisten met een elektrische auto betalen zo per verbruikt kilowattuur of per gereden kilometer. “Uiteindelijk is ons doel om elektrische auto’s gemeengoed te maken door de kosten van de accu aan boord te verlagen”, bevestigt Didier Deschanel.

Op dit moment is de toepasbaarheid van deze technologie over relatief korte afstanden uitgeprobeerd in het laboratorium en op testbanen op de hoogvlakte van Satory, dicht bij Versailles. “Dankzij eerder uitgevoerde projecten, hebben we tests kunnen doen over langere afstanden, bij snelheden van 130 kilometer per uur”, zegt Pierre Delaigue. Het idee is om in de loop van de tijd snelwegen van deze technologie te voorzien.