NL | EN

Elektrificatie openbaar vervoer stevige uitdaging

Hoewel je bussen ook op waterstof kunt laten rijden, is dat op de korte termijn geen optie op grote schaal. We zijn dus bezig om op kleine schaal ervaring op te doen met het gebruik van elektrische bussen; in Almere en Amersfoort.” Dit vertelt Cornelis Uijl, regiodirecteur OV Utrecht/Almere bij Keolis Nederland. “Die ervaring is nodig, want de bestuursakkoorden verlangen op landelijk niveau dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen zero emissie zijn en in 2030 alle bussen die worden ingezet voor OV.”

“Het is een stevige uitdaging”, zegt Cornelis Uijl, “en met name een gezamenlijke!” Hij schetst aan de hand van een voorbeeld dat het realiseren van compleet elektrisch busvervoer behoorlijk complex is. “In steden beschik je op de plekken waar je het nodig hebt niet over de juiste connectie met het netwerk; of levert het netwerk niet voldoende capaciteit. Bovendien is er niet overal de ruimte of de mogelijkheid om bijvoorbeeld de nodige installaties, laadunits of transformatoren neer zetten. Dit vraagt veel creativiteit en samenwerking.”

Om de doelstellingen te realiseren, is er nauwe samenwerking tussen vele partijen nodig. Partijen zoals het Rijk, de provincie, gemeentes, netwerkbeheerders, energieproducenten, technische leveranciers en uiteraard de OV-dienstverlener. Door onze kleine projecten in Almere en Amersfoort zien we alle betrokken partijen zich bewuster worden van deze gezamenlijke uitdaging. Behalve technisch en ruimtelijk, is de overgang naar elektrisch openbaar vervoer ook financieel en wettelijk een uitdaging. Anders gezegd: wie moet en kan wat betalen? En: wie mag en moet wat doen? Er is nog een hoop te doen. Een hele uitdaging dus. Maar ja, tien jaar geleden geloofden we nog niet eens dat de elektrificatie van bussen mogelijk was of zou komen.”

foto 1 art 6
foto 2 art 6