NL | EN

Echte onderwijsinnovatie

Hogeschool Rotterdam is stellig: Het hoeft niet lastig te zijn om goed technisch personeel te vinden dat klaar is voor de toekomst van het grid. Samenwerking tussen hogescholen en bedrijfsleven is hierin volgens hen cruciaal. We legden Hogeschool Rotterdam een aantal vragen voor.

Kunnen we voldoende studenten vinden die opgeleid willen worden voor een baan in de energietechniek?

Emile Jackson is Programmacoördinator Energy Transition: “De technische opleidingen zijn goed gevuld. De inspanningen die de laatste jaren zijn gedaan om jongeren te stimuleren om een technisch beroep te kiezen, zijn niet voor niets geweest.” Binnen Hogeschool Rotterdam is deze sector met 25% het hardst gegroeid. Emile: “Logisch gevolg is natuurlijk dat er ook voldoende docenten beschikbaar moeten zijn om deze studenten op te leiden. Dat is af en toe best een uitdaging, maar tot nu toe lukt het nog steeds.”

Als studenten van school komen, zijn ze dan direct al klaar om aan de toekomst van het grid te werken? We denken dan bijvoorbeeld aan nieuwe technologieën, groene energie en decentralisatie van opwekking.

Tineke Muller, Havenstagecoördinator: “Tijdens de studie is er veel aandacht voor uitdagingen waar het bedrijfsleven mee te maken heeft. Om een voorbeeld te geven: binnen het RDM Centre of Expertise werken groepjes studenten aan concrete, actuele praktijkvragen. Samen met bedrijven en docenten lossen ze (deel-)vraagstukken op.” Emile: “Zo is er bijvoorbeeld een waterstoflab ingericht waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers samenwerken op het gebied van waterstoftechnologie. Ook zijn partners bezig met onderzoek om energie te bufferen vanuit het net.”

Hogeschool Rotterdam

Nieuwe kennis en inzichten vanuit het praktijkonderzoek worden direct opgenomen in de opleiding, zodat studenten met up-to-date kennis gevoed worden en dus beter voorbereid zijn op vraagstukken waar ze in hun werk mee te maken krijgen. Tineke: “Ik heb veel contact met het bedrijfsleven en stimuleer ze altijd om samen te werken met het onderwijs. Natuurlijk moet je er als bedrijf uren voor vrijmaken Het is mijn missie om uit te dragen dat onze manier van onderwijs goed is voor bedrijven én studenten.”

Hoe moeten de uitdagingen (die het onderwijs en het bedrijfsleven samen hebben) de komende tijd opgepakt worden? Welke issues zijn er?  Hoe komen ze samen, waar zitten er gaten?

Tineke Muller: “Het onderwijs heeft roosters en het studieprogramma heeft een vaste indeling die lang van tevoren wordt bepaald. Soms is er een project waarvoor je een student elektrotechniek én een student automotive nodig hebt, waarvan de roosters niet op elkaar aansluiten. Het is een uitdaging om het dan toch voor elkaar te krijgen.“ Emile Jackson: “Als bedrijf begin je op een zeker moment aan een project en wanneer dat is, is soms lastig van te voren te plannen. Maar in het onderwijs zijn we afhankelijk van de doorlooptijd van een collegejaar. Wil je iets met studenten gaan doen dan kan je niet binnen een week beginnen, maar moet dat toch wel een half jaar van tevoren ingepland worden.” Zowel Tineke als Emile geven aan: “Het is echt geweldig mooi als het lukt. Want dit is de onderwijsinnovatie waarin wij geloven!

Foto is gemaakt door Marcel Vogel

Participeren in het waterstoflab? Neem dan contact op met Tineke Muller 010 – 794 9223 Je kunt ook bij haar terecht als je meer info wilt over samenwerken met het technisch onderwijs van Hogeschool Rotterdam -www.rdmcoe.nl-