NL | EN

TU Delft leidt de volgende generatie system integrators op

Interview met Dr. René van Swaaij, opleidingsdirecteur van de master Sustainable Energy Technology aan de TU Delft

De TU Delft biedt sinds 2006 de master Sustainable Energy Technology aan. Deze master wordt ook aangeboden op twee andere TU’s binnen het kader van de 4TU.Federatie waarin de vier Nederlandse technische universiteiten samenwerken. Wel zet elke TU zijn eigen accent in de master. Aan de TU Delft is dat elektrische energie.

Dr. René van Swaaij, universitair hoofddocent aan de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft en opleidingsdirecteur van deze master vertelt over de inhoud, het doel en de arbeidsmarktkansen van deze master. Ook vertelt hij over de relatie met het bedrijfsleven.

De combinatie van profielen vormt de basis van de system integrator

“In het energieveld komen veel disciplines samen, van elektrotechniek tot chemie. Ons masterprogramma Sustainable Energy Technology richt zich op systeemintegratie door vakken over de optimalisatie van energiesystemen en door zes verschillende profielen aan te bieden: Wind Energy, Solar Energy, Biomass Energy, Power, Storage en Economics & Society. Deze profielen zijn op hun beurt georganiseerd in zes clusters van drie profielen waaruit de studenten kunnen kiezen. Door de combinatie van drie profielen in een cluster, bestrijken deze clusters een deel van een energiesysteem zoals bijvoorbeeld generatie, transport en opslag van (elektrische) energie. Zo komen studenten dus voldoende te weten over de onderwerpen uit de profielen, maar ze worden er geen specialist in, zoals bijvoorbeeld bij de European Wind Energy Master. Die combinatie van profielen vormt de basis van de system integrator.”

Specialisten met elkaar laten praten en samenwerken

“Onze afgestudeerden zijn breed inzetbaar, omdat wij ze opleiden tot system integrators. Het is dus niet een hele specialistische opleiding. Onze studenten ontwikkelen juist een hele brede basis, maar bezitten op de verschillende gebieden voldoende diepgang. Door die achtergrond kunnen ze de diverse specialisten goed begrijpen en met elkaar laten praten en samenwerken. Onze master is dus een interdisciplinaire opleiding die resulteert in mensen die het overzicht kunnen behouden.”

60 procent van de afgestudeerden gaat naar het bedrijfsleven

“Het leeuwendeel van onze afgestudeerden – ruim zestig procent – gaat naar het bedrijfsleven en komt vaak in R&D-functies of in de consultancy terecht. Daar houden ze zich bijvoorbeeld bezig met het opzetten van grote energieprojecten. Dertig procent van onze studenten specialiseert zich verder, bijvoorbeeld via een promotietraject aan een universiteit of gaat aan de slag bij een onderzoeksinstituut. Tien procent begint een eigen bedrijf. Een voorbeeld hiervan is Eternal Sun, gespecialiseerd in de bouw van zonnesimulatoren en het testen van PV-modules.”

We hebben een Industrie Advisory Board opgericht voor de nodige reflectie van het bedrijfsleven

“Hoe het bedrijfsleven over de master Sustainable Energy Technology denkt, hebben we nog niet duidelijk genoeg in beeld. Daarom hebben een Industry Advisory Board – een klankbordgroep – opgericht. Daarin hopen we de nodige reflectie te krijgen van het bedrijfsleven. Maar we hebben natuurlijk ook op andere manieren al contact met het bedrijfsleven. Er zijn ook studenten die hun masteronderzoek uitvoeren bij bedrijven. Dan gaat het dus niet alleen om het vinden van een oplossing voor een probleem, maar ook om de academische vraagstelling. Anders gezegd: ze moeten een oplossing vinden voor een probleem waar nog geen oplossing voor bestaat.”

Alleen subsidie als het onderzoek ook medegefinancierd wordt door het bedrijfsleven

“Maar er zijn ook nog andere contacten met het bedrijfsleven. Onze onderzoeksgroepen doen projectvoorstellen voor promovendi en postdocs. In die onderzoeken lopen vaak afstuderende masterstudenten Sustainable Energy Technology mee. Die projectvoorstellen worden door bijvoorbeeld TKI – Topconsortium voor Kennis en Innovatie – en NWO – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – vaak alleen met subsidie gehonoreerd als er ook een bepaald percentage gefinancierd wordt door het bedrijfsleven.”

Iedereen die hier afstudeert, vindt binnen een half jaar een baan

“Er is veel belangstelling voor onze master Sustainable Energy Technology. Na selectie hebben we een instroom van 120 masterstudenten. We zouden er meer kunnen krijgen, want dit veld is populairder geworden en de vraag naar ingenieurs is erg groot. Niet alleen op academisch niveau, maar ook op hbo- en mbo-niveau. Maar meer kunnen we niet aannemen gezien de capaciteit waarover we beschikken. We willen de studenten wel goed begeleiden. Ongeveer zestig procent van onze studenten komt uit het buitenland. Iedereen die hier afstudeert, vindt binnen een half jaar een baan.”