NL | EN

BIM leert ons om elkaar nog beter te begrijpen

Verbeteringen aan het grid worden slimmer doorgevoerd dankzij Building Information Modelling (BIM)

Een doorbraak, vindt Hilbrand Brands, verantwoordelijk voor engineering bij Omexom. “Dankzij de nieuwste techniek kunnen we vooraf beter coördineren, zodat wij achteraf nog minder op hoeven te lossen.”

 

BIM staat voor Building Information Modelling en is een techniek die is overgewaaid vanuit de bouwwereld. Bij BIM werken alle betrokken partijen – onderaannemers en de opdrachtgever – in één systeem samen aan een project. Hiervoor gebruiken ze een gedeelde digitale weergave, bijvoorbeeld een 3D-omgeving in de cloud, waar de betrokkenen op in kunnen loggen.

Demonstratie

Hilbrand logt in en toont ons een 3D-omgeving van een nog te bouwen onderstation. Met een paar muisklikken voegt hij een primair component toe aan het 3D-model van het onderstation. Hij vertelt dat de andere deelnemers van het project in realtime kunnen zien dat hij het onderdeel toevoegt. “Zo weten de andere stakeholders precies welke werkzaamheden we straks op locatie gaan uitvoeren”, vertelt hij.

Volgens Hilbrand is het een doorbraak in de energiemarkt. “Iedereen weet waar ze aan toe zijn en wat de ander gaat doen binnen een project.” Hierdoor kunnen de verschillende stakeholders elkaar aanvullen en dus versterken, aldus Hilbrand. Hij is merkbaar enthousiast als hij zijn verhaal vertelt. “BIM leert ons om elkaar nog beter te begrijpen.”

Dankzij BIM worden knelpunten eerder ontdekt, dan wanneer iedereen zijn eigen deelontwerp zou maken. Een groot voordeel. Hilbrand: “Ons staal wordt geprefabriceerd en voorgemonteerd, voordat het op transport gaat. Maar wat als de constructie niet past op de fundatie? Dan zou je dat in het veld moeten oplossen.” Dit zou een flinke vertraging en substantiële faalkosten kunnen opleveren”.

Omexom Meeden

 

Neem het recent uitgevoerde voorbeeld, waarbij een nieuw veld in een bestaand onderstation in een hal gebouwd moest worden. De beperkingen in hoogte, lengte en breedte maakten dit een grote uitdaging. “Door eerst een 3D-scan uit te voeren en vervolgens de raakvlakken in 3D te modelleren, kunnen alle partijen in dezelfde digitale weergave de installatie laten aansluiten en passend maken binnen de begrensde bestaande omgeving.” Het nieuwe ontwerp kan vervolgens in de 3D-scan worden geprojecteerd en bekeken worden, nog voordat het daadwerkelijk gebouwd is.

Toekomst

Hilbrand is ervan overtuigd dat de toekomst van een betrouwbaar grid ligt verscholen in het omarmen van nieuwe technieken. Hij denkt daarbij aan innovaties die in andere sectoren – zoals de bouw – hun succes hebben bewezen. “Alleen al in de komende jaren moet er verschrikkelijk veel werk verricht worden”, aldus Hilbrand. “Maar er is steeds meer schaarste van technisch personeel om dit mee op te pakken.” Nieuwe technieken, zoals deze, maken het dan gemakkelijker om kennis te delen, te leren, elkaar uit te dagen en vooral ook om de lessen van de ene locatie toe te passen op de andere. “Elke standaardisering zorgt er zo voor dat we de grid in de toekomst efficiënter gaan beheren”, voorspelt Hilbrand.