NL | EN

Baanbrekende batterijen uit Delft en Stadskanaal

Een grote doorbraak

Een bekend gegeven: de groeiende aantallen windmolens en zonnepanelen wekken steeds meer stroom op. Zoveel zelfs, dat het net het groeiende aanbod bijna niet meer aankan. Een oplossing hiervoor is om door meer opslag én meer manieren van opslag de productie van en de vraag naar elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. En dan liefst op een circulaire manier. In Delft en Stadskanaal wordt daar hard aan gewerkt. De BlueBattery en de Biobased Battery zijn nog maar twee voorbeelden van veelbelovende ontwikkelingen.

BioBased Battery: zand, zout, bladeren en keramische elektrodes

SuWoTec, uit Stadskanaal, werkt hard aan de BioBased Battery. Een accu-concept dat baanbrekend kan worden qua prijs en capaciteit. Maar ook qua duurzaamheid. Want de bestanddelen van deze batterij zijn: zand, zout, bladeren en keramische elektrodes.

Volledig circulaire accu

SuWoTec, de naam staat voor ‘sustainable world technology’, heeft al een functionerend prototype van deze volledig circulaire accu. Het principe van deze batterij is uitermate geschikt om ‘thuis’ opgewekte stroom op te slaan bij huis. Het bedrijf denkt een accu van 27 kWh te kunnen maken, tegen een prijs van 2.700 euro. Een prijs die veel scherper zou zijn dan de producten van Tesla en LG.

Opschaalbaar tot 1 megawatt

De BioBased Battery is wel redelijk fors van omvang. Een accu van 27 kWh zou een kubieke meter groot worden. Maar deze is geschikt om in te graven of in een container te plaatsen. Het concept BioBased Battery leent zich ook voor grotere systemen van bijvoorbeeld 1 megawatt. Meer informatie is te vinden op www.suwotec.com

BlueBattery: water en tafelzout

AquaBattery uit Delft claimt dat de door haar ontwikkelde batterij – de BlueBattery – het enige 100% duurzame opslagsysteem ter wereld is. Voor de opslag van elektriciteit heeft dit concept alleen water en tafelzout nodig. Het slaat ernergie op in het concentratieverschil tussen zoet en zout water. Het gebruikt dus geen giftige chemische stoffen en is dus veilig. Daarnaast is deze batterij betaal- en schaalbaar.

Autonoom binnen een microgrid

AquaBattery heeft momenteel een demonstratieproject lopen in The Green Village in Delft, een initiatief van de Delft University of Technology en stichting Green Village. Sinds 2017 functioneert daar een BlueBattery volledig autonoom binnen een microgrid. Er is dus geen koppeling naar een macrogrid. De elektriciteit uit zonnepanelen kan in de daar gebruikte batterij opgeslagen worden tot zo’n 10 kWh.

Energy Island in de Westerschelde

Eind 2019 wil AquaBattery komen met een speciaal voor huishoudens geschikte versie. Maar het principe van de batterij is dus ook op te schalen, zoals blijkt uit de onderstaande animatie van AquaBattery in de competitie voor Energy Island in de Westerschelde.